Futbalový turnaj vyslúžilcov Hornonitria

FUTBALOVÝ TURNAJ družstiev obcí Pravnianskej doliny

TURNAJ VYSLÚŽILCOV HORNONITRIA

1.7.2016 – Športový areál TJ Magura v Porube

Rozpis zápasov

SKUPINA A:  SKUPINA B:
1.Nitrianske Pravno   1.Tužina
2.Chvojnica 2.Poruba
3.Poluvsie 3.Kľačno
4.Malinová 4.Pravenec

09:00 Nitrianske Pravno (A1) – Chvojnica (A2)

09:00 Tužina (B1) – Poruba (B2)

10:00 Otvorenie podujatia

10:10 Poluvsie (A3) – Malinová (A4)

10:10 Kľačno (B3) – Pravenec (B4)

10:50  Nitrianske Pravno (A1)  – Poluvsie (A3)

10:50  Tužina (B1) – Kľačno (B3)

11:30  Chvojnica (A2) –  Malinová (A4)

11:30  Poruba (B2) – Pravenec (B4)

12:10  Nitrianske Pravno(A1) – Malinová (A4)

12:10  Tužina (B1) – Pravenec (B4)

12:50  Chvojnica (A2) – Poluvsie (A3)

12:50  Poruba (B2) – Kľačno (B3)

 

– V prípade rovnosti bodov v tabuľke po ukončení zápasov v skupinách rozhoduje vzájomný zápas, skóre a v prípade rovnosti sa rozhodne v kopaní jedenástok.

 

13:00 Vzájomný zápas o 3. miesto v tabuľke druhých tímov z A a B skupiny.

13:00 Vzájomný zápas o 1. miesto v tabuľke prvých tímov z A a B skupiny.

 

Trvanie zápasov v skupinách : 2 x 15 min., prestávka: 10 min.

Trvanie zápasov o 1. a 3. miesto : 2 x 25 min.

14:00 Vyhodnotenie

– Družstvá si so sebou prinesú dresy a tréningovú loptu. Rozcvičovať sa bude na trávnatej ploche vedľa hlavného ihriska počas predchádzajúceho zápasu. 

– Futbalové zápasy budú prebiehať na hlavnom trávnatom ihrisku na šírku ihriska vždy dva zápasy súbežne.

– Hrá sa v počte 5 + 1 hráčov jedného tímu, s ľubovoľným počtom striedaní.

– Pre 15 členov z každého družstva organizátor zabezpečí jeden lístok na guláš a pivo.  

– po ukončení turnaja, zápasov, organizátor zabezpečí sprchy (z kapacitných dôvodov nie po každom zápase).

– Vonku bude pripravená hadica s pitnou vodou na osvieženie a umytie.

– Podmienky účasti: neregistrovaní hráči nad 30 rokov, registrovaní hráči nad 40 rokov

Žiadame zúčastnené družstvá o dochvíľnosť a dodržiavanie časového harmonogramu zápasov.