INFORMÁCIA A USMERNENIE PRE OBČANOV – KORONAVÍRUS

Okresný úrad Prievidza, Medzibriežková 2, Prievidza

Odbor krízového riadenia

zasiela nasledovnú informáciu a usmernenie pre občanov:

na základe záverov zo zasadania Bezpečnostnej rady SR zo dňa 27. 02. 2020 posielame základné informácie a usmernenie, ktoré by bolo vhodné obvyklým spôsobom zverejniť pre obyvateľov:

V prípade, že by občania mali podozrenie alebo potrebu informovať sa o postupe proti koronavírusu môžu v pracovných dňoch, v pracovnej dobe, volať na číslo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach – 046/519 20 26.

Primárna linka, kde je možné získať informácie: 112

Linky non-stop zriadené Úradom pre verejné zdravotníctvo Bratislava:

0918 659 580 a 0917 222 682,  www.uvzsr.sk

Odbor krízového riadenia
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA