Oznam!!! Veľko objemové kontajnery

O Z N A M!!!

 

Oznamujeme Vám, že v čase

od  09.04.2020 

do  15.04.2020

 

budú k dispozícií veľkoobjemové kontajnery na hrubý domový odpad.

 

                Kontajnery budú umiestnené na týchto miestach:

  • Majer
  • Obecný úrad
  • Chatová oblasť pri kravínoch.