Oznam!!! Veľkoobjemový kontajner

O Z N A M

 

Oznamujeme Vám, že v čase

od  12.04.2022 

do  25.04.2022

 

budú k dispozícií veľkoobjemové kontajnery na hrubý domový odpad.

 

Kontajnery budú umiestnené na týchto miestach:

  • Majer
  • Obecný úrad
  • Chatová oblasť pri kravínoch.