PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Na základe odporúčania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky obec Chvojnica prijíma nasledovné opatrenia:

  • obec Chvojnica nebude do odvolania organizovať plánované spoločenské, kultúrne a športové podujatia vo svojej pôsobnosti,
  • obec Chvojnica odporúča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
  • v prípade konania verejného zhromaždenia, obec Chvojnica vyzýva zvolávateľa, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení.

Všetky potrebné a aktuálne informácie sú zverejnené na www.uvzsr.sk