RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach prosí občanov

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach prosí občanov, aby počas nasledujúcich dní striktne dodržiavali platné nariadenia a nehľadali možnosti výnimiek vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v regióne a prítomnosť rýchlejšie sa šíriaceho vírusu COVID 19  – britská mutácia. Po stabilizácií epidemiologickej sa situácie bude možné povoliť vyučovací proces v školských zariadeniach. 

s pozdravom Mgr. etMgr. Zuzana Tornócziová, MPH MHA

regionálna hygienička a generálna tajomníčka RÚVZ Prievidza