Faktúry 2017

Číslo faktúryDodávateľIČOPredmetSumaDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum úhradySpôsob úhrady
01/01/2017DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 3569, Žilina36391000Stravné lístky690,3805.01.201709.01.201712.01.201704.01.2017PP
02/01/2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 817 62 Bratislava35763469Telefónne hovory40,0002.01.201709.01.201718.01.201709.01.2017PP
03/01/2017Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Odvoz TKO104,4231.12.201611.01.201714.01.201712.01.2017PP
04/01/2017TOPSET Solutions, s.r.o., Holho 2366/25B46919805Aktualizácia programov8,4030.12.201614.01.201713.01.201712.01.2017PP
05/01/2017OSP, a.s., Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza31560440Osvetlenie vianočných stromčekov - obec, Majer160,8011.01.201713.01.201721.01.201713.01.2017PP
06/01/2017KEO, s.r.o. . Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464Aktualizácia programov13,5020.01.201723.01.201703.02.201723.01.2017PP
07/01/2017Občianske združenie Hornonitrie, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno31201822Členské na rok 2017376,5024.01.201727.01.201731.01.201727.01.2017PP
08/01/2017KEO, s.r.o. . Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464Aktualizácia programov13,5026.01.201730.01.201709.02.201731.01.2017PP
09/01/2017GEODETICCA, s.r.o. Floíriánska 19, 040 01 Košice36572161Služby WEB GIS poplatok za december 20161,0031.12.201731.01.201714.01.201731.01.2017PP
10/02/2017OSP, a.s. Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza315605440Zrušenie osvetlenia vianočných stromčekov100,8031.01.201703.02.201711.02.201706.02.2017PP
11/02/2017FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky46693874Zimná údržba obecnej cesty45,4131.12.201603.12.201715.01.201706.02.2017PP
12/02/2017SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7A, 821 09 Bratislava36807702Nedoplatok za el. energiu - krčma124,7827.01.201706.02.201711.02.201709.02.2017PP
13/02/2017SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava36807702Nedoplatok za el. energiu OcÚ94,00
27.01.201706.02.201711.02.201709.02.2017PP
14/02/2017SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava36807702Nedoplatok za el. energiu - VO Majere64,6030.01.201706.02.201714.02.201709.02.2017PP
15/02/2017SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava36807702Nedoplatok za el. energiu - Požiarna zbrojnica4,9130.01.201706.02.201714.02.201709.02.2017PP
16/02/2017Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Poplatok za telefónne hovory40,0002.02.201709.02.201720.02.201709.02.2017PP
17/02/2017Združenie miest a obcí Hornej Nitry, V.Clementisa 52, 971 01 Prievidza31924794Členský príspevok na rok 201751,7402.02.201709.02.201728.02.201709.02.2017PP
18/02/2017Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza36005622Kocka HBP na kúrenie224,6909.02.201713.02.201723.02.201714.02.2017PP
19/02/2017KEO s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce36739464Práce/ služby v programe Učtovníctvo15,0010.02.201713.02.201724.02.201714.02.2017PP
20/02/2017KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce36739464Aktualizácia programu13,5009.02.201713.02.201723.02.201714.02.2017PP
21/02.2017PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina36371271Balíček publikícií Povinnosti zamestnávateľa 12,7009.02.201714.02.201702.03.201714.02.2017PP
22/02/2017GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice36572161ročný poplatok služby WEB GIS12,0009.02.201715.02.201723.02.201715.02.2017PP
23/02/2017Skládka TKO Vyšehradné, Ním. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO126,7131.01.201716.02.201714.02.201716.02.2017PP
24/02/2017SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava36807702Preplatok za el. energiu - VO ostatné237,4709.02.201715.02.201724.02.201716.02.2017PP
25/02/2017MUDr. Helena Cmarková, Geriatria, s.r.o., Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza36344184Lekársky posudok - Štefáková Ľudmila12,0020.02.201722.02.201720.03.201722.02.2017PP
26/02/2017JLM CONSULTING, s.r.o., Laurinská 2, 811 05 Bratislava46803122Konzultační služby - čerpanie prostriedkov z envirofondu500,00
15.02.201723.02.201726.02.201723.02.2017PP
27/02/2017FORTISCHEM a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky46693874zimná údržba obecnej cesty v rekreačnej oblasti188,8615.02201723.02.201702.03.201723.02.2017PP
28/03/2017Združenie miest a obcí Hornej Nitry, Clementisa 52, 971 01 Prievidza31924794seminár starostov obcí15,0027.02.201702.03.201713.03.201713.03.2017PP
29/03/2017National Pen, Bldg D Xerox Technology Park, Dundalk, Co Louth, Ireland97264440Reklamné perá s logom obce54,9924.02.201706.03.201711.03.201713.03.2017PP
30/03/2017Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava35790253Inzercia - ponuka nepotrebného majetku - pozemok38,4028.02.201707.03.201714.03.201707.03.2017PP
31/03/2017Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitr. Pravno31913954Vývoz TKO111,7928.02.201708.03.201714.03.201708.03.2017PP
32/03/2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469poplatok za volania na pevnej linke40,4902.03.201708.03.201720.03.201713.03.2017PP
33/03/2017FORTISCHEM, a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky46693874náklady na zimnú údržbu miestnej komunikácie38,1028.02.201716.03.201715.03.201717.03.2017PP
34/03/2017EL Label. s.r.o., Turčianska 537/51, 972 13 Nitrianske Pravno47312891redizajn webovej stránky300,0014.03.201716.03.201719.03.201716.03.2017hotovosť
35/03/2017Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno36821292drevo na kúrenie308,1615.03.201716.03.201729.03.201717.03.2017PP
36/03/2017Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno00318337spoločný hasičský zbor - príspevok na počet obyvateľov254,0013.03.201716.03.201727.03.201716.03.2017PP
37/03/2017JLM Consulting, s.r.o., Laurinská 2, 811 05 Bratislava46803122poradenské služby 500,0015.03.201716.03.201719.03.201717.03.2017PP
38/03/2017SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava17310598verejný rozhlas - odmeny výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos R a TV38,5023.03.201729.03.201713.04.201730.03.2017PP
39/04/2017Slovak Telekom. a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469poplatky za telekomunikačné služby40,0001.04.201706.04.201718.04.201706.04.2017PP
40/04/2017Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO111,4003.04.201713.04.201715.04.201719.04.2017PP
41/04/2017Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava46919805Aktualizácia programov84,0031.03.201721.03.201728.04.201721.04.2017PP
42/05/2017Hater Handlová spol.s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová31633765Likvidácia hrubého domového odpadu220,8002.05.201705.05.201716.05.201709.05.2017PP
43/05/2017Topset Solutions s.r.o., Holého 2366/25B, 900 31 Stupava46919805Program Registratúra - aktualizácie 2017164,4026.04.201705.05.201715.05.201709.05.2017PP
44/05/2017Slovak Telekom , Bajkalská 28, 817 52 Bratislava35763469poplatok za telekomunikačné služby40,2501.06.201709.05.201718.05.201709.05.2017PP
45/05/2017Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. Kľačno 25017946182odvoz kontejnerov s hrubým domovým odpadom399,6028.04.201709.05.201712.05.201709.05.2017PP
46/05/2017Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. Kľačno 25017946182odvoz kontejnerov s hrubým domovým odpadom105,3011.05.201715.05.201725.05.201715.05.2017PP
47/05/2017OSP, a.s. Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza31560440oprava verejného osvetlenia98,4011.05.201715.05.201721.05.201715.05.2017PP
48/05/2017Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO120,1213.05.201716.05.201715.05.201718.05.2017PP
49/05/2017Obec Poruba2021162792Občerstvenie účastníkov výstupu na Maguru95,6916.05.201719.05.201730.05.201723.05.2017PP
50/05/2017Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno00318337časť nákladov na pracovníčku SOcU Nitr.Pravno10,0523.05.201726.05.201706.06.201730.05.2017PP
51/06/2017Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitr.Pravno36821292drevo na kúrenie361,6803.05.201731.05.201717.05.201701.06.2017PP
52/06/2017Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. Kľačno 25017946182odvoz kontajnerov127,5031.05.201701.06.201714.06.201701.06.2017PP
53/06/2017DOXX stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina36391000stravné lístky DOXX518,9802.06.201705.06.201709.06.201701.06.2017PP
54/06/2017Hater Handlová spol.s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová31633765Likvidácia hrubého domového odpadu202,7902.06.201708.06.201716.06.201712.06.2017PP
55/06/2017Slovak Telekom , Bajkalská 28, 817 52 Bratislava35763469poplatky za telekomunikačné služby40,0001.06.201708.06.201719.06.201712.06.2017PP
56/06/2017Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO170,9808.06.201719.06.201715.06.201722.06.2017PP
57/06/2017Žiar, Nám. Baníkov 5, 972 51 Handlová42024803mimoriadny členský príspevok235,3009.06.201722.06.201723.06.201722.06.2017PP
58/06/2017Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno00318337časť nákladov na pracovníčku SOcU Nitr.Pravno4,2421.06.201726.06.201705.07.201728.06.2017PP
59/07/2017Slovak Telekom , Bajkalská 28, 817 52 Bratislava35763469poplatky za telekomunikačné služby40,1501.07.201707.07.201718.07.201707.07.2017PP
60/07/2017Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO118,5710.07.201712.07.201715.07.201712.07.2017PP
61/07/2017KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce36739464Aktualizácia programu13,5017.07.201720.07.201731.07.201720.07.2017PP
62/07/2017Obec Kľačno č. 326
972 15 Kľačno
00318183školenie zamestnanca spoločného stavebného úradu-časť nákladov6,0021.07.201731.07.201704.08.201701.08.2017PP
63/07/2017Webhouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
36743852Predĺženie domény chvojnica.eu8,3910.07.201731.07.201710.07.201707.07.2017PP
64/08/2017Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO202,4204.08.201709.08.201715.08.201709.08.2017PP
65/08/2017Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno00318337časť nákladov na pracovníčku SOcU Nitr.Pravno4,2431.07.201709.08.201714.08.201709.08.2017PP
66/08/2017Slovak Telekom , Bajkalská 28, 817 52 Bratislava35763469poplatky za telekomunikačné služby4001.08.201709.08.201718.08.201709.08.2017PP
67/08/2017Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. Kľačno 25017946182odvoz kontajnerov102,3016.08.201730.08.201721.08.201731.08.2017PP
68/09/2017Vríčan Jozef JV-PLAST
N972 13 Nitrianske Pravnoádražná 85/16
43077293Zemné a výkopové
práce
64,8025.08.201705.09.201708.09.201705.09.2017PP
69/09/2017PD CESTY s.r.o.
Mierová 76/11
972 45 Bystričany
40838498oprava asfaltových komunikácií99321.08.201707.09.201704.09.201707.09.2017PP
70/09/2017Slovak Telekom , Bajkalská 28, 817 52 Bratislava35763469poplatky za telekomunikačné služby4001.09.201707.09.201718.09.201707.09.2017PP
71/09/2017Hater Handlová spol.s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová31633765Likvidácia hrubého domového odpadu47,0605.09.201707.09.201719.09.201707.09.2017PP
72/09/2017TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805Inštalácia programu Registratúra2407.09.201714.09.201721.09.201720.09.2017PP
73/09/2017Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO303,5312.09.201714.09.201715.09.201720.09.2017PP
74/09/2017Ekocon s.r.o.
Jesenná 1
080 05 Prešov
50667386plastové kontajnery objem 1100L čierne68419.09.201720.09.201703.10.201720.09.2017PP
75/09/2017Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno00318337časť nákladov na pracovníčku SOcU Nitr.Pravno4,2414.09.201720.09.201728.09.201728.09.2017PP
76/09/2017PP poradca podnikateľa,spol.s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
31592503predplatné rok 2018
Práca, mzdy a odmeňovanie
59,1622.09.201727.09.201706.10.201727.09.2017PP
77/09/2017Webhouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
36743852hosting FAJŠMEKER
- chvojnica.eu
23,0407.09.201728.09.201707.09.201705.09.2017PP