Komunálne voľby

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácie pre voliča

Informácii pre nezávislých kandidátov

Informácie pre politické strany

Oznámenie o počte obyvateľov obce Chvojnica

Oznámenie o určení počtu poslancov 

Odovzdávanie kandidátnych listín

Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2018

 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Oznámenie o vytvorení volebného obvodu a určenie počtu poslancov

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Odovzdávanie kandidátnych listín

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Chvojnica

 

 

Obec Chvojnica na základe zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších

predpisov zverejňuje

 

 

počet obyvateľov obce k 29.07.2022:   241

Výpis uznesenia TSK

Volebná miestnosť

 

Obec Chvojnica bude mať jeden volebný okrsok

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj pre

voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Volebná miestnosť bude

v budove Obecného úradu č. 24 na prízemí.

zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva Chvojnica 

zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Chvojnica