Faktúry 2019

Číslo faktúryDodávateľIČOPredmetSumaDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum úhradySpôsob úhrady
01/01/2019BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina36734390Výkon funkcie GDPR a servis dokumentácie18002.01.201907.01.201916.01.201910.01.2019PP
02/01/2019TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava46919805aktualizácia programov12,6031.12.201807.01.201919.01.201910.09.2019PP
03/01/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby4101.01.201907.01.201918.01.201910.01.2019PP
04/01/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653Nedoplatok za el. energiu - VO ostatné22,8408.01.201909.01.201922.01.201910.01.2019PP
05/01/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653Preplatok za el. energiu - OcÚ12,1008.01.201909.01.201922.01.2019PP
06/01/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653Nedoplatok za el. energiu - VO Majer0,9808.01.201909.01.201922.01.201910.01.2019PP
07/01/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653Nedoplatok z el. energiu - Požiarna zbrojnica4,9108.01.201909.01.201922.01.201910.01.2019PP
08/01/2019SkládkaTKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO245,8831.12.201809.01.201914.01.201910.01.2019PP
09/01/2019Občianske združenie Hornonitrie, Nám. SNO 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno31201822Členský príspevok na rok 2019373,5007.01.201909.01.201914.01.201910.01.2019PP
10/01/2019Elektro MLM, s.r.o., Stavbárov 12, 971 01 Prievidza36725463vianočné osvetlenie na strom a kábel239,5018.01.201922.01.201901.02.201930.01.2019PP
11/01/2019OSP a.s. Prievidza, Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza31560440Práce s plošinou - odzdobenie vianočných stromov17418.01.201922.01.201925.01.201930.01.2019PP
12/01/2019Stavebniny KREMEL, Štúrova 1039/65, 972 13 Nitrianske Pravno32951990Práce s vysokozdvižným vozíkom - pelety97,6017.01.201922.01.201924.01.201930.01.2019PP
13/01/2019KEP, s.r.o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464Aktualizácia programov13,5028.01.201930.01.201911.02.201930.01.2019PP
14/01/2019SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava17310598odmeny výkonným umelcom R38,4024.01.201930.01.201914.02.201930.01.2019PP
15/01/2019FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky46693874zimná údržba ciest - chatová oblasť184,7523.01.201930.01.201907.02.201930.01.2019PP