Faktúry 2019

Číslo faktúryDodávateľIČOPredmetSumaDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum úhradySpôsob úhrady
01/01/2019BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina36734390Výkon funkcie GDPR a servis dokumentácie18002.01.201907.01.201916.01.201910.01.2019PP
02/01/2019TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava46919805aktualizácia programov12,6031.12.201807.01.201919.01.201910.09.2019PP
03/01/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby4101.01.201907.01.201918.01.201910.01.2019PP
04/01/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653Nedoplatok za el. energiu - VO ostatné22,8408.01.201909.01.201922.01.201910.01.2019PP
05/01/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653Preplatok za el. energiu - OcÚ12,1008.01.201909.01.201922.01.2019PP
06/01/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653Nedoplatok za el. energiu - VO Majer0,9808.01.201909.01.201922.01.201910.01.2019PP
07/01/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653Nedoplatok z el. energiu - Požiarna zbrojnica4,9108.01.201909.01.201922.01.201910.01.2019PP
08/01/2019SkládkaTKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO245,8831.12.201809.01.201914.01.201910.01.2019PP
09/01/2019Občianske združenie Hornonitrie, Nám. SNO 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno31201822Členský príspevok na rok 2019373,5007.01.201909.01.201914.01.201910.01.2019PP
10/01/2019Elektro MLM, s.r.o., Stavbárov 12, 971 01 Prievidza36725463vianočné osvetlenie na strom a kábel239,5018.01.201922.01.201901.02.201930.01.2019PP
11/01/2019OSP a.s. Prievidza, Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza31560440Práce s plošinou - odzdobenie vianočných stromov17418.01.201922.01.201925.01.201930.01.2019PP
12/01/2019Stavebniny KREMEL, Štúrova 1039/65, 972 13 Nitrianske Pravno32951990Práce s vysokozdvižným vozíkom - pelety97,6017.01.201922.01.201924.01.201930.01.2019PP
13/01/2019KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464Aktualizácia programov13,5028.01.201930.01.201911.02.201930.01.2019PP
14/01/2019SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava17310598odmeny výkonným umelcom R38,4024.01.201930.01.201914.02.201930.01.2019PP
15/01/2019FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky46693874zimná údržba ciest - chatová oblasť184,7523.01.201930.01.201907.02.201930.01.2019PP
16/02/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby40,6901.02.201906.02.201918.02.201914.02.2019PP
17/02/2019DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356,
010 01 Žilina
36391000Stravné lístky DOXX734,3806.02.201907.02.201913.02.201905.02.2019PP
18/02/2019GEODETICA, s.r.o.,
Florianská 19
040 01 Košice
36572161Služby WEB GIS ročný poplatok 20191231.01.201913.02.201914.02.201914.02.2019PP
19/02/2019Bludovický svatý Ján s.r.o.
739 37 Horní Bludovice 307
28645995Kovový regál93,7012.02.201913.02.201918.02.201912.02.2019PP
20/02/2019SkládkaTKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO379,4308.02.201914.02.201914.02.201914.02.2019PP
21/02/2019FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Novák46693874zimná údržba ciest - chatová oblasť558,2011.02.201914.02.201926.02.201914.02.2019PP
22/03/2019Vjarspol, s.r.o., Nám. SNP 153/35, Nitrianske Pravno31645429bravčové polky so sadlom202,4001.03.201901.03.201902.03.201901.03.2019hotovosť
23/03/2019ŽIAR, Miestne kultúrne stredisko 367, 97232 Chrenovec-Brusno42024803členský príspevok na rok 2019124,5022.02.201905.03.201908.03.201905.03.2019PP
24/03/2019KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 99106 Záhorce36739464Aktualizácia KEO WIN 2019/0513,5028.02.201905.03.201914.03.201907.03.2019PP
25/03/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby40,1201.03.201907.03.21918.03.201907.03.2019PP
26/03/2019SkládkaTKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO255,6301.03.201911.03.201915.03.201912.03.2019PP
27/03/2019Obec Nitrianske Pravno, SNP 360/1, 97213 Nitrianske Pravno36821292zber separovaného odpadu7828.02.201911.03.201914.03.201912.03.2019PP
28/03/2019FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Novák46693874zimná údržba ciest - chatová oblasť151,5207.03.201911.03.201922.03.201912.03.2019PP
29/03/2019Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 231348262knižné publikácie32,2005.03.201908.03.201919.03.201908.03.2019PP
30/03/2019Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno00318337Hasičský zbor - členské na obyvateľa 201925412.03.201914.03.201926.03.201921.03.2019PP
31/03/2019Združenie miest a obcí Hornej Nitry, 97101 Prievidza31924794členský príspevok na rok 201965,5020.03.201921.03.201906.04.201921.03.2019PP
32/04/2019TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava46919805Aktualizácia programov na rok 201939001.04.201902.04.201910.04.201908.04.2019PP
33/04/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby4001.04.201908.04.201918.04.201908.04.2019PP
34/04/2019BP-COM, s.r.o., Doviacka Nová Ves 56947402300služby BOZP za 1. - 3. mesiac 20194031.03.201908.04.201917.04.201908.04.2019PP
35/04/2019kládkaTKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO296,9409.04.201910.04.201915.04.201910.04.2019PP
36/04/2019Obec Nitrianske Pravno, SNP 360/1, 97213 Nitrianske Pravno36821292zber separovaného odpadu3905.04.201915.04.201919.04.201915.04.2019PP
37/04/2019FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Novák46693874zimná údržba ciest - chatová oblasť10010.04.201915.04.201925.04.201915.04.2019PP
38/04/2019Vríčan Jozef, Nádražná 85/16, 97213 Nitrianske Pravno43077293zemné a výkopové práce18018.04.201929.04.201902.05.201930.04.2019PP
39/04/2019značenie s.r.o., Východná 301/40, 97101 Prievidza51869641pojazdné dopravné značenie počas prác opráv múru8023.04.201929.04.201907.05.201930.04.2019PP
40/05/2019KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464aktualizácia programov 08/201913,5029.04.201907.05.201913.05.201909.05.2019PP
41/05/2019Ján Offertáler ml. Valdez S.Ž.P., Kľačno č. 250, 972 1551861496odvoz hr. dom. odpadu kontajnerovým vozidlom632,1030.04.201907.05.201914.05.201909.05.2019PP
42/05/2019Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín34115901odvoz a zneškodnenie TKO476,3307.05.201909.05.201921.05.201909.05.2019PP
43/05/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby4001.05.201909.05.201920.05.201909.05.2019PP
44/05/2019HATER - Handlová spol. s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová31633765likvidácia hrubého domového odpadu - z kontajnerov526,6006.05.201917.05.201920.05.201917.05.2019PP
45/05/2019Obec Poruba
č. 95, 972 11 Poruba
00318426náklady - Výstup na Maguru6215.05.201921.05.201929.05.201922.05.2019PP
46/05/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653preplatok za el. energiu190,6222.05.201924.05.201905.06.2019PP