Vitajte

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,
vítam Vás na internetovej stránke obce Chvojnica.
Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Verím, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti.

Viac  » 

Barbora KLEMENTOVÁ

Pretekárka Klubu lyžiarov Nováky Barbora K L E M E N T O V Á bude reprezentovať
Slovenskú republiku a Klub lyžiarov Nováky, na Zimných OH v Kórejskom Pjongčangu.
Je to veľká historická udalosť v 71. ročnej existencii klubu. Pretekárka splnila olympijské kritéria svojimi športovými výsledkami a zaradila sa medzi účastníkov reprezentujúcich Slovenskú republiku na ZOH 2018.
Športovci klubu a teda aj Barborka Klementová, vyrastajú a športovú dokonalosť zveľaďujú práve tu v lyžiarskom stredisku vo Chvojnici. Keďže máme vytvorené podmienky pre dosahovanie najvyšších cieľov v bežeckom lyžovaní práve tu v lokalite Chvojnica, patrí sa nám Vám oznámiť túto úžasnú, historickú udalosť.
Vedenie klubu a pretekári, obec Chvojnica a tiež ostatní priaznivci Barborke želajú hlavne zdravie a pohodu
v športových disciplínach na ZOH.

Viac  » 

Ako triediť odpad

Od 01.01.2016 je zakázané voziť veľkoobjemový odpad /nábytok, šatstvo a i./ do zberných prístreškov, nakoľko tieto budú nahradené veľkoobjemovými kontajnermi, ktoré budú pristavené na vopred dohodnutých miestach v obci Chvojnica v dvoch termínoch do roka podľa potreby. Ako triediť odpad v obci Chvojnica sa dočítate na ďalších stranách. V roku 2016 nastali zmeny v triedení odpadu, preto Vám odporúčame, aby ste si dôkladne prečítali nasledovné pokyny o triedení odpadu v našej obci.

Viac  »