Faktúry 2022

Číslo faktúryDodávateľIČOPredmetsumaDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum úhrady
1/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu283,7903.01.202204.01.202217.01.202210.01.2022
2/2022TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
90031Stupava
46919805aktualizácia programu
registratúra
4,2031.12.202104.01.202214.01.202210.01.2022
3/2022TWINLOGY s.r.o.
Závodská cesta 2945/38
01001 Žilina
44187653záloha elektriny za 01/2022 za voľné priestory OcU7,4322.12.202104.01.202210.01.202210.01.2022
4/2022TWINLOGY s.r.o.
Závodská cesta 2945/38
01001 Žilina
44187653záloha elektriny za 01/2022 za VO dedina163,1522.12.202104.01.202210.01.202210.01.2022
5/2022TWINLOGY s.r.o.
Závodská cesta 2945/38
01001 Žilina
44187653záloha elektriny za 01/2022 za OcU41,5222.12.202104.01.202210.01.202210.01.2022
6/2022TWINLOGY s.r.o.
Závodská cesta 2945/38
01001 Žilina
44187653záloha elektriny za 01/2022 za VO Majer42,5522.12.202104.01.202210.01.202210.01.2022
7/2022TWINLOGY s.r.o.
Závodská cesta 2945/38
01001 Žilina
44187653záloha elektriny za 01/2022 za PZ7,4322.12.202104.01.202210.01.202210.01.2022
8/2022TWINLOGY s.r.o.
Závodská cesta 2945/38
01001 Žilina
44187653vyúčtovacia faktúra za rok 2021125,7205.01.202205.01.202219.01.202211.01.2022
9/2022BROS Computing, s.r.o.36734390GDPR - servis dokumentácie a výkon funkcie 18004.01.202210.01.202218.01.202221.01.2022
10/2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby41,0401.01.202210.01.202218.01.202210.01.2022
11/2022Defense Pro, s.r.o.
Moyzesova 4/A
90201 Pezinok
47831456paušálny poplatok za odchyt zabehnutých a túlavých zvierat5401.01.202210.01.202215.01.202210.01.2022
12/2022Petit Pres, a.s.
Lazaretská 12
81108 Bratislava
35790253vianočný pozdrav v MY Horná Nitra3027.12.202110.01.202210.01.202211.01.2022
13/2022ŽIAR občianske združenie, Miestne kultúrne stredisko 367, 97223 Chrenovec Brusno42024803členský príspevok na rok 2022120,5011.01.202220.01.202231.01.202221.01.2022
14/2022OSP, a.s.
Košovská cesta 24
97131 Prievidza
31560440odzdobenie vianočných stromčekov153,2218.01.202221.01.202225.01.202221.01.2022
15/2022KEO, s.r.o.
Poľná 151/5
99106 Záhorce
36739464aktualizácia KEO 2022/021527.01.202231.01.202210.02.202231.01.2022
16/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu281,3603.02.202204.02.202217.02.202204.02.2022
17/2022Defense Pro, s.r.o.
Moyzesova 4/A
90201 Pezinok
47831456paušálny poplatok za odchyt zabehnutých a túlavých zvierat5401.02.202204.02.202215.02.202204.02.2022
18.02.2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby40,1501.02.202207.02.202218.02.202207.02.2022
19/2022Vričan Jozef
Nádražná 85/16
97213 Nitr.Pravno
43077293zimná údržba36407.02.202210.02.202221.02.202210.02.2022
20/2022TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
90031Stupava
46919805aktualizácia programov rok 202219810.02.2215.02.202224.02.202215.02.2022
21/2022CERTUS Terézia Valovičová
Družby 683/7
97212 Nedožery Brezany
50770110kancelárske a hygienické potreby54,8022.02.202222.02.202208.03.202223.02.2022
22/2022DOXX stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 01001 Žilina
36391000stravné lístky394,9825.02.202225.02.202204.03.202224.02.2022
23/2022OZ Pomoc psíkom
Moyzesova 6065/4A
90201 Pezinok
52823831mesačný paušálny poplatok4501.03.202201.03.202202.03.202215.03.2022
24/2022SK Energia s.r.o.
Lúčna 233/10
97205 Sebedražie
45400474Pelety80403.03.202204.03.202204.03.202217.03.2022
25/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu345,9102.03.202204.03.202204.03.202216.03.2022
26/2022OZ Hornonitrie
Nám. SNP 360/18
97213 Nitrianske Pravno
31201822členský príspevok361,5012.01.202207.03.202209.03.202231.01.2022
27/2022Združenie miest a obcí
Hornej Nitry
97101 Prievidza
31924794členský príspevok6407.03.202207.03.202209.03.202224.03.2022
28/2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.03.202210.03.202210.03.202218.03.2022
29/2022ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1
36677281predpokladaný odber el. energie na 5 odberných miestach obce24002.03.202210.03.202216.03.202216.03.2022
30/2022Obec Nitre. Pravno
Nám. SNP 1/1
97213 Nitr. Pravno
00318337Príspevok na hasičský zbor25423.02.202214.03.202214.03.202209.03.2022
31/2022SSE stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48
01047 Žilina
51865467spotreba elektriny od 26.01.2022 do 28.02.2022 - voľné priestory11,7708.03.202218.03.202223.03.202222.03.2022
32/2022SSE stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48
01047 Žilina
51865467spotreba elektriny od 26.01.2022 do 28.02.2022 - VO ostatné536,7608.03.202218.03.202223.03.202222.03.2022
33/2022SSE stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48
01047 Žilina
51865467spotreba elektriny od 26.01.2022 do 28.02.2022 - VO Majer134,2608.03.202218.03.202223.03.202222.03.2022
34/2022SSE stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48
01047 Žilina
51865467spotreba elektriny od 26.01.2022 do 28.02.2022 - OcÚ116,1808.03.202218.03.202223.03.202222.03.2022
35/2022SSE stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48
01047 Žilina
51865467spotreba elektriny od 26.01.2022 do 28.02.2022 - PZ9,3708.03.202218.03.202223.03.202222.03.2022
36/2022Vričan Jozef
Nádražná 85/16
97213 Nitr.Pravno
43077293zimná údržba705,6010.03.202216.03.202216.03.202224.03.2022
37/2022BP-COM, s.r.o.
č. 569
97224 Div.Nová Ves
47402300služby BOZP ja 1.Q 20224031.03.202205.04.202215.04.202206.04.2022
38/2022KEO, s.r.o.
Poľná 151/5
99106 Záhorce
36739464aktualizácia KEO 2022/031531.03.202205.04.202214.04.202206.04.2022
39/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu314,1904.04.202205.04.202218.04.202206.04.2022
40/2022ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1
36677281predpokladaný odber el. energie na 5 odberných miestach obce24005.04.202206.04.202219.04.202206.04.2022
41/2021OZ Pomoc psíkom
Moyzesova 6065/4A
90201 Pezinok
52823831mesačný paušálny poplatok4501.04.202228.04.202215.04.202228.04.2022
42/2022FEREX, s.r.o.
Vodná 23
94901 Nitra
17682258čap na 1100 l kontajner4420.04.202228.04.202204.05.202228.04.2022
43/2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.04.202208.04.202219.04.202213.04.2022
44/2022DOXX stravné lístky, spol. s r. o.
Kálov 356
01001 Žilina
36391000stravné lístky pre zamestnancov OcU934,4829.04.202229.04.202206.05.202228.04.2022
45/2022ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1
36677281predpokladaný odber el. energie na 5 odberných miestach obce24003.05.202204.05202217.05.202205,.05.2022
46/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu a veľkoobjemových kontajnerov982,0103.05.202204.05.202217.05.202205.05.2022
47/2022OZ Pomoc psíkom
Moyzesova 6065/4A
90201 Pezinok
52823831mesačný paušálny poplatok4501.05.202204.05.202215.05.202205.05.2022
48/2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.05.202206.05.202218.05.202212.05.2022
49/2022Slovgram,
Jakubovo nám. 14,
81348 Bratislava
17310598odmeny výkonným umelcom... prevádzka verejného rozhlasu38,4007.02.202216.05.202228.02.202217.05.2022
50/2022Slovgram,
Jakubovo nám. 14,
81348 Bratislava
17310598odmeny výkonným umelcom... prevádzka verejného rozhlasu38,4001.02.202116.05.202222.02.202117.05.2022
51/2022Obec Poruba, č. 95, 97211 Poruba00318426náklady na Výstup na Maguru6816.05.202223.05.202230.05.202224.05.2022
52/2022SK Energia s.r.o.
Lúčna 233/10
97205 Sebedražie
45400474pelety na kúrenie OcU579,6030.05.202231.05.2202213.06.202202.06.2022
53/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu a veľkoobjemových kontajnerov1933,9706.06.202208.06.202220.06.202208.06.2022
54/2022OZ Pomoc psíkom
Moyzesova 6065/4A
90201 Pezinok
52823831mesačný paušálny poplatok4501.06.202209.06.202215.06.202209.06.2022
55/2022ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1
36677281predpokladaný odber el. energie na 5 odberných miestach obce24007.06.202209.06.202221.06.202209.06.2022
56/2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.06.202209.06.202220.06.202209.06.2022
57/2022DEFI Trade s.r.o.92526 Reca 645, 46801383smaltovaný kotol 50 l a kovová kotlina17028.06.202229..06.202205.07.202229.06.2022
58/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu 402,9604.07.202206.07.202218.07.202206.07.2022
59/2022ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1
36677281predpokladaný odber el. energie na 5 odberných miestach obce24004.07.202206.07.202218.07.202206.07.2022
60/2022BP-COM, s.r.o.
č. 569
97224 Div.Nová Ves
47402300služby BOZP ja 1.Q 20224030.06.202206.07.202215.07.202206.07.2022
61/2022Certus Terézia Valovičová,
Družby 683/7,
Nedožery-Brezany
50770110kancelárske a hygienické potreby81,2501.07.202204.07.202215.07.202206.07.2022
62/2022WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
91701 Trnava
36743852registrácia domény chvojnica.eu8,3908.07.202208.07.202208.07.202206.07.2022
63/2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.07.202208.07.202218.07.202211.07.2022
64/2022OZ Pomoc psíkom
Moyzesova 6065/4A
90201 Pezinok
52823831mesačný paušálny poplatok4501.07.202213.07.202215.07.202218.07.2022
65/2022KEO, s.r.o.
Poľná 151/5
99106 Záhorce
36739464aktualizácia KEO 2022/041526.07.202228.07.202209.08.202229.07.2022
66/2022OZ Pomoc psíkom
Moyzesova 6065/4A
90201 Pezinok
52823831mesačný paušálny poplatok4501.08.202201.08.202215.08.202201.08.2022
67/2022RICOM secure s.r.o.
Na Belidle 1135
46006 Liberec
08572852Fotopasca s príslušenstvom 144,9503.08.202204.08.202217.08.202204.08.2022
68/2022OSP, a.s.
Košovská cesta 24
97131 Prievidza
31560440oprava verejného rozhlasu368,6404.08.202219.08.202211.08.202219.08.2022
69/2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.08.202219.08.202218.08.202219.08.2022
70/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu449,6801.08.202219.08.202215.08.202219.08.2022
71/2022WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
91701 Trnava
36743852Hosting FAJŠMEKER - chvojnica.eu27,0724.08.202224.08.202224.08.202223.08.2022
72/2022ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1
36677281predpokladaný odber el. energie na 5 odberných miestach obce24002.08.202223.08.202216.08.202223.08.2022
73/2022Marián Ďurina-DERKO
Tenisova 8
97101 Prievidza
41053214čistenie a kontrola komínového telesa56,4024.08.202224.08.202207.09.202224.08.2022
74/2022MUDr. Helena Cmarková, Geriatria s.r.o., Hviezdoslavova 1, Prievidza36344184zdravotný posudok 1230.08.202230.08.202230.09.202202.09.2022
75/2022ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1
36677281predpokladaný odber el. energie na 5 odberných miestach obce24002.09.202205.09.202216.09.202205.09.2022
76/2022OZ Pomoc psíkom
Moyzesova 6065/4A
90201 Pezinok
52823831mesačný paušálny poplatok4501.09.202206.09.202215.09.202206.09.2022
77/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu700,5205.09.202206.09.202219.09.202206.09.2022
78/2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby40,1201.09.202212.09.202219.09.202213.0.9.2022
79/2022KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464aktualizácia programov KEO 2022/51506.09.202212.09.202220.09.202213.09.2022
80/2022ISSO s.r.o., A.Hlinku 40,
Prievidza
36001015Tonery a USB kľúč150,2012.09.202212.09.202219.09.202213.09.2022
81/2022SK Energia s.r.o.
Lúčna 233/10,
97205 Sebedražie
45400474pelety 2332,8022.09.202222.09.202206.10.202222.09.2022
82/2022ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1
36677281predpokladaný odber el. energie na 5 odberných miestach obce24002.10.202204.10.202217.10.202204.10.2022
83/2022DOXX stravné lístky, spol. s r. o.
Kálov 356
01001 Žilina
36391000stravné lístky pre zamestnancov OcU243,1606.10.202206.10.202213.10.202204.10.2022
84/2022BP-COM, s.r.o.
č. 569
97224 Div.Nová Ves
47402300služby BOZP za 3.Q 20224030.09.202205.10.202215.10.202207.10.2022
85/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu550,1306.10.202207.10.202220.10.202207.10.2022
86/2022OZ Pomoc psíkom
Moyzesova 6065/4A
90201 Pezinok
52823831mesačný paušálny poplatok4501.10.202207.10.202215.10.202207.10.2022
87/2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.10.202207.10.202218.10.202207.10.2022
88/2022CERTUS Terézia Valovočová, Nedožery Brezany50770110kancelárske a hygienické prostriedky144,1214.10.202218.10.202228.10.202218.10.2022
89/2022RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 03601 Martin31939434diáre pre zamestnancov3614.10.202218.10.202228.10.202218.10.2022
90/2022PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40,
01001 ŽIlina
36371271Miestne dane - zákony22,9911.10.202218.10.202201.11.202221.10.2022
91/2022OZ Pomoc psíkom
Moyzesova 6065/4A
90201 Pezinok
52823831mesačný paušálny poplatok4501.11.202203.11.202215.11.202209.11.2022
92/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu a hrubého domového odpadu1265,2503.11.202207.11.202217.11.202208.11.2022
93/2022ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1
36677281predpokladaný odber el. energie na 5 odberných miestach obce24002.11.202207.11.202216.11.202208.11.2022
94/2022Kováčik s.r.o., č. 41, 95632 Livina34108629kontrola hasiacich prístrojov96,4831.10.202207.11.202214.11.202208.11.2022
95/2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.11.202207.11.202218.11.202208.11.2022
96/2022KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464ročná licencia KEO WIN 2023194,1803.11.202209.11.202217.11.202215.11.2022
97/2022Mgr. Vladimír Repiský33183678Mikulášske balíčky242,6822.11.202223.11.202302.12.202224.11.2022
98/2022ISSO, s.r.o., A. Hlinku 40, 97101 Prievidza36001015oprava tlačiarne2521.11.202222.11.202228.11.202224.11.2022
99/2022PETIT PRESSa.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava35790253predplatné MY Prievidza5021.11.202225.11.202205.12.202229.11.2022
100/2022Obec Nitr. Pravno, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno00318337dovoz vody na Majer313,0422.11.202228.11.202206.12.202229.11.2022
101/2022Wiki s.r.o., Bratislavská 905, Malinovo35795531balony 33,3809.11.202211.11.202223.11.202211.11.2022
102/2022OZ Pomoc psíkom,
Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok
52823831mesačný paušálny poplatok4501.12.202205.12.202215.12.202206.12.2022
103/2022BP COM, s.r.o., Div. Nová Ves 56947402300služby za 10.-12. 20224001.12.202206.12.202216.12.202206.12.2022
104/2022Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M.Rázusa 23A,
01001 Žilina
31592503Predplatné Práca, mzdy a odmeňovanie96,9708.12.202208.12.202222.12.202208.12.2022
105/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu a hrubého domového odpadu1456,7305.12.202208.12.202219.12.202213.12.2022
106/2022Tomáš Vričan,
Žltá 1149/78,
97213 Nitr. Pravno
54348811oprava VO a výzdoba vianočných stromov20008.12.202209.12.202223.12.202213.12.2022
107/2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby40,3101.12.202209.12.202219.12.202213.12.2022
108/2022PROart s.r.o.
kpt. Nálepku 613,
97212 Nedožery-Brezany
44269129projektová dokumentácia "Obnova sakrálnej kultúrnej pamiatky kostola Chvojnica420008.12.202213.12.202222.12.202214.12.2022
109/2022ISSO, s.r.o., A. Hlinku 40, 97101 Prievidza36001015oprava tlačiarne2516.12.202216.12.202223.12.202219.12.2022
110/2022DOXX -stravné lístky
Kálov 356
01001 Žilina
36391000stravné lístky zamestnancom521,9829.12.202229.12.202205.01.202328.12.2023
111/2022Hviezdička s.r.o.
Lekáreň Žabník,
Necpalská cesta 14,
97101 Prievidza
46683925vitamíny zo SF168,9429.12.202229.12.202212.01.202329.12.2022
112/2022Topset Solutions s.r.o.
Holého 2366/25B,
90031 Stupava
46919805aktualizácia programov8,4031.12.202231.12.202214.01.202313.01.2022
113/2022Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby40,3231.12.202231.12.202218.01.202313.01.2023
114/2022FM TRANS SK, s.r.o.
Kľačno č. 25
97215 Kľačno
50950568Odber a odvoz komunálneho odpadu 312,5431.12.202231.12.202219.01.202317.01.2023
115/2022OPEN-Ing. Peter Ošvát,
Nádražná 1088/41, 97213 Nitr. Pravno
10888471Zimná údržba - odhrn237,6031.12.202231.12.202217.01.202313.01.2023
116/2022ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1
36677281Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie roku 20221660,7431.12.2202231.12.202223.01.202313.01.2023