Kalendár zberov TKO a triedených komodít na rok 2023

 

                                              

 

Plán

zvozu tuhého komunálneho odpadu pre obec Chvojnica v čase

od 10.01.2023 do 26.12.2023

 

 

 

 

10.1.2023                                                              11.7.2023

 

24.1.2023                                                              25.7.2023

 

07.2.2023                                                              08.8.2023

 

21.2.2023                                                              22.8.2023

 

07.3.2023                                                              05.9.2023

 

21.3.2023                                                              19.9.2023

 

04.4.2023                                                              03.10.2023

 

18.4.2023                                                              17.10.2023

 

02.5.2023                                                              31.10.2023

 

16.5.2023                                                              14.11.2023

 

30.5.2023                                                              28.11.2023

 

13.6.2023                                                              12.12.2023

 

27.6.2023                                                              26.12.2023