Kalendár zberov TKO a triedených komodít na rok 2021

 

POZOR ZMENA ZVOVU PLASTOV!!!

Plán

zvozu PLASTOV pre obec Chvojnica v čase

od 14.5.2021 do 10.12.2021

 

 

 

 

14.1.2021                                                              02.7.2021

 

11.2.2021                                                              06.8.2021

 

11.3.2021                                                              03.9.2021

 

08.4.2021                                                              01.10.2021

 

14.5.2021                                                              05.11.2021

 

04.6.2021                                                              10.12.2021

                                              

Plán

zvozu tuhého komunálneho odpadu pre obec Chvojnica v čase

od 12.01.2021 do 28.12.2021

 

 12.1.2021                                                              13.7.2021

 

26.1.2021                                                              27.7.2021

 

09.2.2021                                                              10.8.2021

 

23.2.2021                                                              24.8.2021

 

09.3.2021                                                              07.9.2021

 

23.3.2021                                                              21.9.2021

 

06.4.2021                                                              05.10.2021

 

20.4.2021                                                              19.10.2021

 

04.5.2021                                                              02.11.2021

 

18.5.2021                                                              16.11.2021

 

01.6.2021                                                              30.11.2021

 

15.6.2021                                                              14.12.2021

 

29.6.2021                                                              28.12.2021