7.9.2010 – Slovenské národné povstanie

Pre nepriaznivé počasie spomienka na SNP a padlých partizánov sa položením venca na hrob konala až 7. sept. 2010. Do Partizánskej doliny nás vyviezlo auto, ktoré nám poskytol majiteľ Lesprogresu pán M. Cachovan. Na občerstvenie pri vatre nám prispel pán starosta Nitrianskych Sučian Ing. Peter Bagin a majiteľ stavebnej firmy Ing. Stanislav Šidlo.
Veľmi pekne ďakujeme.