Ako triediť odpad

Od 01.01.2016 je zakázané voziť veľkoobjemový odpad /nábytok, šatstvo a i./ do zberných prístreškov, nakoľko tieto budú nahradené veľkoobjemovými kontajnermi, ktoré budú pristavené na vopred dohodnutých miestach v obci Chvojnica v dvoch termínoch do roka podľa potreby. Ako triediť odpad v obci Chvojnica sa dočítate na ďalších stranách. V roku 2016 nastali zmeny v triedení odpadu, preto Vám odporúčame, aby ste si dôkladne prečítali nasledovné pokyny o triedení odpadu v našej obci.

Papier, PET fľaše, kovové obaly /plechovky z piva, nealka a konzerv/ a sklo, drobné elektrozariadenia, batérie a akumulátory, biela technika, nebezpečný odpad a veľký objemový odpad.
PET fľaše spoločne s obalmi TETRAPACK (krabice od mlieka, džusov a pod.) je povinnosťou triediť do PVC vriec ktoré sa následne jeden deň v mesiaci podľa plánu budú zbierať. V deň odvozu plastov Vás žiadame aby ste tieto naplnené PVC vrecia uložili na cestu pred domom.
Sklo sa triedi do kontajnerov na to určených, ktoré sú umiestnené v časti obce Majer a pri budove Obecného úradu v bývalej autobusovej zastávke. Počas roka 2016 budú tieto hniezda na zber skla rozširované.
Žiadame všetkých občanov a majiteľov nehnuteľností na území našej obce, aby tento odpad triedili dôsledne, nakoľko odberateľ keď zisti, že uvedený odpad bol značne pomiešaný s tuhým komunálnym odpadom, že takto pomiešaný odpad nepreberie. Tento odpad je už v hnilobnom procese. Naši aktivační pracovníci potom musia tento zapáchajúci odpad pracne triediť. Je to veľmi nepríjemná práca. Skúste si to len raz.
Vrecia na triedenie odpadu si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade každý deň počas úradných hodín.
Zároveň je zakázané veľký objemový odpad ako sú torzá chladničiek, nábytok a pod. ukladať na verejné priestranstvá. Na to sú dva krát ročne pristavené veľkoobjemové kontajnery. O mieste a čase pristavenia týchto kontajnerov bude informácia zverejnená na internetovej stránke obce ako aj na informačných tabulách v obci.
Nebezpečný odpad – televízory, rádia, farby, laky, oleje, autobatérie a pod. môžu občania priniesť do zberných miest ktoré určí obec počas celého roka.
Drobný stavebný odpad, ktorý vznikne pri rekonštrukciách domov v roku 2016 je stavebník povinný zabezpečiť odvoz stavebného odpadu na skládku vo Vyšehradnom na vlastné náklady.
Obec Chvojnica od 15. januára 2011 rozšírila triedenie komunálneho odpadu o zber drobných elektrozariadení. V budove Obecného úradu vo Chvojnici je nainštalovaný špeciálny box, do ktorého sa budú odovzdávať drobné elektrozariadenia. E-box je určený na zber drobných elektrozariadení /kalkulačky, klávesnice, MP3 prehrávače, varné kanvice, fény, fotoaparáty, telefóny, DVD prehrávače…/ s maximálnym rozmerom 27×28 cm. Do E-boxu nepatria – batérie, úsporné žiarovky a žiarivky.
B-box je určený iba na zber batérií a akumulátorov. Do B-boxu nepatria drobné elektrozariadenia, úsporné žiarovky a žiarivky.
Upozornenie pre majiteľov nehnuteľností v rekreačnej oblasti: V prípade nepriaznivého počasia počas zimných mesiacov, kedy sa auto na zber odpadu nemôže dostať do rekreačnej oblasti, kuchynský odpad môžete odkladať do prístrešku bývalej autobusovej zastávky pri Obecnom úrade /pri hlavnej ceste/. Je zakázané na toto miesto odkladať iný – teda vytriedený odpad . Tento prístrešok bol postavený z dôvodu, že majitelia rekreačných chát odkladali kuchynský odpad pri kontajnery na sklo, a toto miesto navštívil niekoľkokrát medveď a odpad porozhadzoval na desiatky metrov. Taktiež PVC vrecia s plastami a obalmi TETRAPAC Vás žiadame nachystať v deň zvozu prípadne deň pred zvozom pri „hlavnú“ cestu vedúcou obcou Chvojnica kde budú následne pozbierané. NIE na miesto vyhradené pre komunálny odpad pri obecnom úrade Chvojnica.
Je zakázané odkladať akýkoľvek odpad pri informačnú tabuľu s lavičkou pod vlekom. Odpadový kôš slúži turistom len na odpad po občerstvení.
Upozornenie pre majiteľov nehnuteľností v časti doliny Steinsajfy – Hajzon: Kuchynský odpad, PVC vrecia s plastami a Tetrapackom môžete odkladať pri odpadový kôš, ktorý sa nachádza pri autobusovej zastávke pri bývalom Pohostinstve Chvojnička.

Triedením odpadu sa budeme prechádzať po čistej obci a zároveň chrániť životné prostredie a naše peňaženky.

Loader Nahrávanie...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnúť [474.13 KB]