Hlavný kontrolór obce

Meno: Slávka Gregorová
Vo funkcii od:                 do: