Správne konanie č.p.:OcÚCH -165/2018

Dňa 03.10.2018 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, druh Smrek, a 3 ks Breza v k. ú. Chvojnica parc. č. KN „C“ 47, trvalý trávnatý porast a KN „C“ 48, zastavané plochy a nádvoria.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 11.03.2018.
Informácia zverejnená dňa 03.10

Loader Nahrávanie...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnúť [271.96 KB]

.2018.