Faktúry 2018

Číslo faktúryDodávateľIČOPredmetSumaDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum úhradySpôsob úhrady
1/01/2018Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby40,1601.01.201808.01.201818.01.201808.01.2018PP
2/01/2018DOXX-stravné lístky, Kálov 356, 010 01Zilina36391000stravné lístky690,3809.01.201809.01.201816.01.201809.01.2018PP
3/01/2018Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO122,1731.12.201810.01.201814.01.201810.01.2018PP
4/01/2018SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7A, 821 09 Bratislava36807702Vyúčtovanie elektriny VO Majer - preplatok-27,1207.01.201815.01.201822.01.201811.01.2018PP
5/01/2018SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7A, 821 09 Bratislava36807702Vyúčtovanie elektriny PZ - preplatok-5,2907.01.201815.01.201822.01.201811.01.2018PP
6/01/2018SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7A, 821 09 Bratislava36807702Vyúčtovanie elektriny VO ostatné - preplatok-209,9507.01.201815.01.201822.01.201811.01.2018PP
7/01/2018SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7A, 821 09 Bratislava36807702Vyúčtovanie elektriny OcU - preplatok-74,5107.01.201815.01.201822.012.01811.01.2018PP
8/01/2018Občianske združenie Hornonitrie, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitr. Pravno31201822členskí na rok 201837511.01.201815.01.201831.01.201817.01.2018PP
9/01/2018OSP. a.s., Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza31560440Odzdobenie stromčekov105,6010.01.201815.01.201818.01.201817.01.2018pp
10/01/2018SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7A, 821 09 Bratislava36807702Vyúčtovanie elektriny OcU - preplatok-135,2907.01.201816.01.201822.01.201811.01.2018PP
11/01/2018DOXX-stravné lístky, Kálov 356, 010 01Zilina36391000Poštovné za výmenu stravných lístkov4,2015.01.201816.01.201822.01.201816.01.2018hotovosť
12/01/2018B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava44413467Rohože pred dvere116,4018.12.201716.01.201801.01.201816.01.2018PP
13/01/2018KEO, s.r.o.,
Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
36739464Aktualizácia 1/201813,5018.01.201819.01.201801.02.201822.01.2018PP
14/01/2018FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky46693874Zimná údržba obecnej cesty198,7915.01.201819.01.201830.01.201822.01.2018PP
15/01/2018Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava35790253Inzerát - predaj pozemku38,4017.01.201822.01.201831.01.201822.01.2018PP
16/01/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava46919805Aktualizácia programov8,4030.12.201723.01.201831.01.201826.01.2018PP
17/01/2018Stredoslovenské vodárne, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica36644030Čistenie kanalizácie Majer83,8222.01.201826.01.201805.02.201826.01.2018PP
18/01/2018Združenie miest a obcí Hornej Nitry, V.Clementisa 52, 971 01 Prievidza31924794členský príspevok za rok 201852,1418.01.201829.01.201813.02.201831.01.2018PP
19/01/2018KEO, s.r.o.,
Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
36739464Aktualizácia 2/201813,5029.01.201831.01.201812.02.201831.01.2018PP
20/02/2018TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina44187653Faktúra za opakovanú dodávku elektriny18,4603.01.201801.02.2018podľa rozpisu07.02.2018PP
21/02/2018TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina44187653Faktúra za opakovanú dodávku elektriny70,3203.01.201801.02.2018podľa rozpisu07.02.2018PP
22/02/2018TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina44187653Faktúra za opakovanú dodávku elektriny269,9203.01.201801.02.2018podľa rozpisu07.02.2017PP
23/02/2018TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina44187653Faktúra za opakovanú dodávku elektriny107,8803.01.201801.02.2018podľa rozpisu07.02.2018PP
24/02/2018GEODETICA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice36572161Ročný poplatok 2018 - služby WEB GIS1231.01.201805.02.201814.02.201805.02.2018PP
25/02/2018Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.02.201807.02.201819.02.201809.02.2018PP
26/02/2018Vričan Jozef
Nádražná 85/16, 972 13 Nitreianske Pravno
43077293stavebné a montážne práce na verejnom osvetlení22205.02.201813.02.201812.02.201813.02.2018PP
27/02/2018Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO412,0701.02.201813.02.201815.02.201813.02.2018PP
28/02/2018FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky46693874Zimná údržba obecnej cesty232,6908.02.201814.02.201823.02.201819.02.2018PP
29/02/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava46919805Nastavenie programu na výkaz dane2414.02.201819.02.201828.02.201819.02.2018PP
30/02/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava46919805Aktualizácie a licenčné zmluvy39015.02.201819.02.201828.02.201819.02.2018PP
31/03/2018RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin31938434Publikácia Účtovné súvzťažnosti2626.02.201827.02.201812.03.201802.03.2018PP
32/03/2018Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 12 Nitrianske Pravno00318337Hasičský zbor - členské25427.02.201802.03.201813.03.201802.03.2018PP
33/03/2018Roman Boško
972 13 Malinova 360
48324311Hnedé uhlie301,2428.02.201806.03.201814.03.201806.03.2018PP
34/03/2018Žiar
Chrenovec-Brusno 367
42024803Členský príspevok 201812501.03.201807.03.201815.03.201807.03.2018PP
35/03/2018Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby40,4601.03.201808.03.201819.03.201808.03.2018PP
36/03/2018FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky46693874Zimná údržba obecnej cesty137,8107.03.201812.03.201822.03.201815.03.2018PP
37/03/2018Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO235,4107.03.201812.03.201815.03.201815.03.2018PP
38/03/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava46919805Inštalácia programu Registratúra2415.03.201821.03.201829.03.201826.03.2018PP
39/04/2018SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14
91348 Bratislava
17310598Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a obrazových zýznamov38,5026.03.201805.04.201816.04.201809.04.2018PP
40/04/2018Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.04.201806.04.201818.04.201809.04.2018PP
41/04/2018Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO258,9006.04.201809.04.201815.04.201817.04.2018PP
42/04/2018BP - COM, s.r.o.97224 Diviacka Nová Ves47402300Služby BOZP za 1.- 3. 201840
31.03.201818.04.201815.04.201818.04.2018PP
43/04/2018BP - COM, s.r.o.97224 Diviacka Nová Ves47402300Služby BOZP za rok 2017360
17.04.201818.04.201802.05.201818.04.2018PP
44/04/2018PROFI one spol. s r.o..
Pluhová 66, 83103 Bratislava 3
45449279studená asfaltová zmes ROADBIT25218.04.201818.04.201802.05.201818.04.2018PP
45/04/2018KEO, s.r.o.,
Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
36739464aktualizácia 2018/0313,5019.04.201823.04.201803.05.201803.05.2018PP
46/05/2018Valdez S.Ž.P. Ján Offertáler, Kľačno 250
97215
17946182odvoz kontajnerov39330.04.201803.05.201815.05.201803.05.2018PP
47/05/2018Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.05.201807.05.201818.05.201810.05.2018PP
48/05/2018HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová31633765Likvidácia hrubého domového odpadu254,8630.04.201807.05.201818.05.201810.05.2018PP
49/05/2018Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO302,4210.05.201811.05.201815.05.201817.05.2018PP
50/05/2018BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 01003 Žilina36734390Dokumentácia a servis dokumentácie -ochrana osobných údajov22015.05.201814.05.201829.05.201814.05.2018PP
51/05/2018Valdez S.Ž.P. Ján Offertáler, Kľačno 250
97215
17946182odvoz kontajnerov301,5012.05.201818.05.201830.05.201818.05.2018PP
52/05/2018Obec Poruba, č. 95, 97211 Poruba00318426Výstup na Maguru77,6915.05.201822.05.201829.05.201825.05.2018PP
53/05/2018Obec Nitr. Pravno, s.r.o., SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno36821292drevo na vatru304,8009.05.201823.05.201823.05.201825.05.2018PP
54/06/2018Igor Šujan, č.d. 143
97216 Poluvsie
37698257drevo na kúrenie179,8622.05.201804.06.201831.05.201804.06.2018PP
55/06/2018Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby40,2001.06.201806.06.201818.06.201806.06.2018PP
56/06/2018HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová31633765Likvidácia hrubého domového odpadu267,2204.06.201806.06.201818.06.201806.06.2018PP
57/06/2018DOXX stravné lístky spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina36391000stravné lístky564,0807.06.201808.06.201814.06.201806.06.2018PP
58/06/2018KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464Aktualizácia programov 04/201813,5031.05.201808.06.201814.06.201808.06.2018PP
59/06/2018Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO255,2908.06.201811.06.201815.06.201812.06.2018PP
60/06/2018Obec Kľačno, č. 326
972 15 Kľačno
00318183školenie pracovníkov stavebného úradu7,7915.06.201820.06.201829.06.201820.06.2018PP
61/06/2018Vríčan Jozef JV-PLAST
Nádražná 85/16
972 13 Nitrianske Pravno
43077293Zemné a výkopové práce64,8014.06.201827.06.201821.06.201827.06.2018PP
62/07/2018WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
36743852predĺženie registrácie domény Chvojnica.eu8,3906.07.201816.06.201806.07.201802.07.2018PP
63/07/2018BP-COM, s.r.o.
972 24 Div. Nová Ves
47402300služby abozp za apríl - jún 20184030.06.201816.07.201825.07.201817.07.2018PP
64/07/2018Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.07.201816.07.201818.07.201817.07.2018PP
65/07/2018Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO291,5106.07.201816.07.201815.07.201817.07.2018PP
66/07/2018Obec Chrenovec-Brusno00318124školenie zamestnancov OcÚ53,5223.07.201826.07.201806.08.201827.07.2018PP
67/08/2018Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.08.201806.08.201820.08.201807.08.2018PP
68/08/2018Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO425,0407.08.201813.08.201815.08.201814.08.2018pp
69/08/2018WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
36743852Hosting FAJŠMEKER - chvojnica.eu23,0422.08.201822.08.201822.08.201822.08.2018PP
70/08/2018UDERMAN s.r.o.
Na kameni 385/5
086 41 Rastislavice
47485353Strecha k stanu58,9014.08.201815.08.201821.08.201815.08.2018hotovosť
71/08/2018Peter Belák ml.
č. 52
97213 Chvojnica
40650979pílové odrezky na kúrenie161,3514.08.201830.0.8.201821.08.201830.0.8.2018PP
72/09/2018Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.09.201806.09.201818.09.201811.09.2018PP
73/09/2018Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO506,4206.09.201811.09.201815.09.201818.09.2018PP
74/09/2018KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464Aktualizácie programov č. 513,5013.09.201818.09.201827.09.201818.09.2018PP
75/09/2018Igor Šujan, č.d. 143
97216 Poluvsie
37698257drevo na kúrenie199,9220.09.201821.09.201826.09.201827.09.2018PP
76/10/2018Valdez S.Ž.P. Ján Offertáler, Kľačno 250
97215
51861496odvoz kontajnerov19804.10.201804.10.201818.10.201808.10.2018PP
77/10/2018Valdez S.Ž.P. Ján Offertáler, Kľačno 250
97215
51861496odvoz kontajnerov511,2030.09.201804.10.201814.10.201808.10.2018PP
78/10/2018BP - COM, s.r.o.
87224 Diviacka Nová Ves
47402300Služby BOZP za júl až september 20184030.09.201804.10.201815.10.201808.10.2018PP
79/10/2018HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová31633765Likvidácia hrubého domového odpadu329,6203.10.201805.10.201817.10.201808.10.2018PP
80/10/2018Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.10.201805.10.201818.10.201808.10.2018PP
81/10/2018DERKO-Marián Ďurina,
Tenisova 8
97101 Prievidza
41053214kontrola a čistenie komínového telesa39,6003.10.201805.10.201817.10.201808.10.2018PP
82/10/2018Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO386,9410.10.201812.10.201814.10.201815.10.2018PP
83/10/2018Kováčik s.r.o.
č. 41
95632 Livina
34108629Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška HP a pož. hadíc65,6018.10.201822.10.201801.11.201822.10.2018PP
84/11/2018OPOP Slovakia, Teplárenská 17, 97101 Prievidza36296236Biopel Premium 30kW/250 kg/V9319031.10.201831.10.201814.11.201805.11.2018PP
85/11/2018Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 01001 Žilina31592503Práca, mzdy, odmeňovanie - ročné predplatné66,1605.11.201805.11.201819.11.201805.11.2018PP
86/11/2018Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 01001 Žilina31592503Verejná správa SR - ročný prístup11705.11.201805.11.201819.11.201805.11.2018PP
87/11/2018Valdez S.Ž.P. Ján Offertáler ml., Kľačno 250
97215
51861496pristavenie a odvoz kontajnerov132,9031.10.201807.11.201814.11.201809.11.2018PP
88/11/2018HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová31633765Likvidácia hrubého domového odpadu300,7806.11.201808.11.201820.11.201809.11.2018PP
89/11/2018Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.11.201808.11.201819.11.201809.11.2018PP
90/11/2018SK ENERGIA s.r.o., Lúčna 233/10, 97205 Sebedražie45400474pelety na kúrenie v budova OcU902,1607.11.201809.11.201821.11.201809.11.2018PP
91/11/2018B2B Partner s.r.o., Šulekova 2
91106 Bratislava
44413467Rokovací stôl do zasadačky 2 ks37207.11.201809.11.201821.11.201810.11.2018PP
92/11/2018Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO289,6308.11.201809.11.201815.11.201809.11.2018PP
93/11/2018DOXX-stravné lístky spol. s r.o.
Kálov 356
01001 Žilina
36391000Stravné lístky DOXX371,9808.11.201809.11.201815.11.201809.11.2018PP
94/11/2018RVC, Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin31939434Diár samosprávy, publikácia Miestna samospráva57,3012.11.201816.11.201826.11.201821.11.2018PP
95/11/2018Obec Kľačno, č. 326
97215 Kľačno
00318183školenie pracovníkov SSÚ - pomerná časť12,6220.11.201823.11.201804.12.201823.11.2018PP
96/11/2018Mgr. Vladimír Repiský, potraviny u Repiny, č. 301
91443 Omšenie
33183678Balíčky Mikulášske159,2522.11.201823.11.201802.12.201823.11.2018PP
97/11/2018KEO, s.r.o.Poľná 151/5
99106 Záhorce
36739464Ročná licencia KEO na rok 2019145,7413.11.201823.11.201813.12.201828.11.2018PP
98/12/2018BP-COM, s.r.o.
972 24 Div. Nová Ves
47402300služby BOZP za oktober až december4001.12.201805.12.201816.12.201811.12.2018PP
99/12/2018Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.12.201805.12.201818.12.201811.12.2018PP
100/12/2018Vríčan Jozef, Nádražná 85/16, 97213 Nitrianske Pravno43077293zemné a výkopové práce 25230.11.201805.12.201814.12.201811.12.2018PP
101/12/2018Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno31913954Vývoz a likvidácia TKO281,6430.11.201810.12.201814.12.201811.12.2018PP
102/12/2018VOCTORIA Ag ART, s.r.o., Šancová 41, 831 04 Bratislava44040962Poháre pre víťazov - Vianočný turnaj38,7012.12.201813.12.201819.12.201813.12.2018hotovosť
103/12/2018Meranie a regulácia SK, Ondrej Jaso-MAR, Obchoditá 907, 962 23 Očová45563438elektronický pomerový rozdeľovač31329.11.201803.12.201807.12.201803.12.2018hotovosť
104/12/2018Petit Press, a.s. , Lazaretská 12, 811 08 Bratislava35790253predplatné novín MY Hornonitrianske noviny3513.12.201817.12.201819.12.201811.12.2018PP
105/12/2018OSP, a.s., Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza31560440výzdoba stromčekov v obci13206.12.201812.12.201813.12.201813.12.2018PP
106/12/2018Petit Press, a.s. , Lazaretská 12, 811 08 Bratislava35790253Vianočný inzerávt46,8018.12.201821.12.201801.01.201921.12.2018PP
107/12/2018OSP, a.s., Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza31560440výzdoba stromu pri OcU12019.12.201821.12.201827.12.201821.12.2018PP