Vitajte

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,
vítam Vás na internetovej stránke obce Chvojnica.
Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Verím, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti.

Viac  » 

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach prosí občanov

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach prosí občanov, aby počas nasledujúcich dní striktne dodržiavali platné nariadenia a nehľadali možnosti výnimiek vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v regióne a prítomnosť rýchlejšie sa šíriaceho vírusu COVID 19  – britská mutácia. Po stabilizácií epidemiologickej sa situácie bude možné povoliť vyučovací proces v školských zariadeniach. 

Viac  » 

1 2 3