Faktúry 2023

Číslo faktúryDodávateľIČOPredmetsumaDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnosti Dátum úhrady
1/2023
20230014
OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok52823831Mesačný paušál. poplatok za odchyt psíkov4501.01.202309.01.202315.01.202313.01.2023
2/2023
20230087
BROS Computing, s.r.o.
Kolmá 169/10
01003 Žilina
36734390Výkon funkcie ZO, servis dokumentácie BO18003.01.202309.01.202317.01.202320.01.2023
3/2023
20239
ŽIAR Mist. kultúrne stred.,367, 97232 Chrenovec Brusno42024803členský príspevok na rok 2023115,5008.01.202316.01.202322.01.202317.01.2023
4/2023
2023003
SK ENERGIA s.r.o.
Lúčna 233/10, 97205 Sebedražie
45400474Pelety na kúrenie na OcU1648,0818.01.202318.01.202301.02.202320.01.2023
5/2023
230037
Gajdoš Gabriel-REPREZENT, Sekčovská 19, 08641 Raslavice14287315Vlajky41,2016.01.202320.01.202330.01.202320.01.2023
6/2023
1712023
Milan Hrubina, Biela Voda 267,
97229 Čavoj
44381701Demontáž vianočnej výzdoby10517.01.202320.01.202331.01.202320.01.2023
7/2023
23014
SPONKA s.r.o.
Štefánikova 817, 02001
Púchov
51132907Archivačné spony MIRON 24117.01.202319.01.202317.01.202319.01.2023
8/2023
2023001
Občianske združenie Hornonitrie, Námestie SNP 360/18, 97213 Nitr. Pravno31201822členský poplatok101,0618.01.202326.01.202331.01.202327.01.2023
9/2023
2300266
SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14, 81348 Blava
17310598odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov38,4025.01.202330.01.202315.02.202330.01.2023
10/2023
20230153
OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok52823831Mesačný paušál. poplatok za odchyt psíkov4501.02.202301.02.202315.02.202303.02.2023
11/2023
7711928507
ZSE Energia, a.s. , Čuleňova 6, P.O.BOX 325, 81000 Blava 136677281Zálohy za elektrickú energiu39031.01.202301.02.202314.02.202303.02.2023
12/2023
2023017
FM-TRANS, s.r.o.
Kľačno 25
97215 Kľačno
50950568odber a odvoz odpadu261,3602.02.202303.02.202316.02.202303.02.2023
13/2023
0020230113
KEO, s.r.o.
Poľná 151/5
99106 Záhorce
36739464Aktualizácia KEO 2023/021503.02.202306.02.202317.02.202309.02.2023
14/2023Slovak telekom, a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby40,3201.02.202309.02.202320.02.202309.02.2023
15/2023
2322016
ZMO Hornej Nitry
V. Clementisa 52
97101 Prievidza
31924794členský príspevok60,2510.02.202314.02.202327.02.202317.02.2023
16/2023
0020230284
KEO, s.r.o.
Poľná 151/5
99106 Záhorce
36739464Aktualizácia KEO 2023/041523.02.202327.02.202308.03.202327.02.2023
17/2023
7662558540
ZSE Energia, a.s. , Čuleňova 6, P.O.BOX 325, 81000 Blava 36677281Zálohy za elektrickú energiu39017.02.202327.02.202303.03.202327.02.2023
18/2023
3032905735
DOXX - stravné lístky spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina36391000stravné lístky pre zamestnancov1034,3828.02.202301.03.202328.02.202328.02.2023
19/2023
2023039
FM-TRANS, s.r.o.
Kľačno 25
97215 Kľačno
50950568odber a odvoz odpadu
drevo
19803.03.202308.03.202317.03.202309.03.2023
20/2023
2023044
FM-TRANS, s.r.o.
Kľačno 25
97215 Kľačno
50950568odber a odvoz odpadu291,8503.03.202308.03.202317.03.202309.03.2023
21/2023
8323708336
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.03.202308.03.202320.03.202309.03.2023
22/2023Milan Hrubina, Biela Voda 267,
97229 Čavoj
44381701oprava verejného osvetlenia,
led žiarivka
16007.03.202310.03.202324.03.202313.03.2023
23/2023
0020230435
KEO, s.r.o.
Poľná 151/5
99106 Záhorce
36739464Aktualizácia KEO 2023/051509.03.202310.03.202323.03.202313.03.2023
24/2023
7562839882
ZSE Energia, a.s. , Čuleňova 6, P.O.BOX 325, 81000 Blava 36677281Zálohy za elektrickú energiu39009.03.202310.03.202323.03.202310.03.2023
25/2023
20230298
OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok52823831Mesačný paušál. poplatok za odchyt psíkov4501.03.202315.03.202315.03.202315.03.2023
26/2023
1814300005
Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNO 1/1,
97213 Nitr. Pravno
00318007Príspevok 1 € na občana - hasičský zbor25408.03.202317.03.202322.03.202320.03.2023
27/2023
2023024
SK ENERGIA s.r.o.
Lúčna 233/10, 97205 Sebedražie
45400474peleta na vykurovanie úradu81022.03.202322.03.202305.04.202322.03.2023
28/2023
2023034
Veríme v zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín
46167145Detské a fitnes ihrisko1498801.03.202322.03.202331.03.202331.03.2023
29/2023
23012
Lesprogres, s.r.o.
Nám. SNP 153/35
97213 Nitr.Pravno
36343463zimná údržba ciest obecných81628.02.202323.03.202328.03.202328.04.2023
30/2023
7652509847
ZSE Energia, a.s. , Čuleňova 6, P.O.BOX 325, 81000 Blava 36677281Zálohy za elektrickú energiu39003.04.202303.04.202317.04.202304.04.2023
31/2023
2023083
FM-TRANS, s.r.o.
Kľačno 25
97215 Kľačno
50950568odber a odvoz odpadu319,0805.04.202305.04.202319.04.202306.04.2023
32/2023
2023059
BP - COM, s.r.o.
Div.Nová Ves 569
97224 Div.Nová Ves
47402300služby BOZP za 1.Q4031.03.202305.04.202315.04.202306.04.2023
33/2023
20230447
OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok52823831Mesačný paušál. poplatok za odchyt psíkov4501.04.202311.04.202315.04.202311.04.2023
34/2023
1231018
TOPSET solutions s.r.o.
Holého 2366/25B,
90031Stupava
46919805licenčná zmluva a aktualizácie27001.04.202312.04.202314.04.202314.04.2023
35/2023
2023012
Občianske združenie Hornonitrie, Námestie SNP 360/18, 97213 Nitr. Pravno31201822členský príspevok 2.Q101,0601.04.202312.04.202330.04.202314.04.2023
36/2023
11 2023
AUTOKOV - Boško Peter, Malinovská 360,
97213 Nitr. Pravno
17946867dovoz zeminy na vyrovnanie ihrísk10001.04.202312.04.202308.04.202314.04.2023
37/2023
2310/00174
pletiva.sk, predajňa PD
Cesta pod Banskou 97101 Prievidza
46094326pletivo na ohradenie detského ihriska750,6513.04.202314.04.202317.04.202314.04.2023
38/2023
2023/035
Veríme v zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín
46167145úprava terénu herných prvkov detského a fitnes ihriska203401.03.202311.03.202315.03.202321.04.2023
39/2023
0020230566
KEO, s.r.o.
Poľná 151/5
99106 Záhorce
36739464Aktualizácia KEO 2023/061518.04.202321.04.202302.05.202321.04.2023
40/2023
2023/385
RVC, Nám. S.H.Vajanského 1
03601 Martin
31938434publikácia Účtovné súvzťažnosti4020.04.202324.04.202309.05.202327.04.2023
41/2023
20230597
OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok52823831Mesačný paušál. poplatok za odchyt psíkov4501.05.202302.05.202515.05.202502.05.2023
42/2023
7642481572
ZSE Energia, a.s. , Čuleňova 6, P.O.BOX 325, 81000 Blava 36677281Zálohy za elektrickú energiu39003.05.202304.05.202317.05.202312.05.2023
43/2023
2023120
FM-TRANS, s.r.o.
Kľačno 25
97215 Kľačno
50950568odber a odvoz odpadu595,2902.05.202309.05.202316.05.202312.05.2023
44/2023
0020230701
KEO, s.r.o.
Poľná 151/5
99106 Záhorce
36739464Aktualizácia KEO 2023/071516.05.202318.05.202330.05.202318.05.2023
45/2023
2023040051
ISSO, s.r.o.
Andreja Hlinku 40,
97101 Prievidza
36001015valec do zariadenia HP3525.04.202317.05.202302.05.202318.05.2023
46/2023
8327241811
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.05.202325.05.202318.05.202325.05.2023
47/2023
8325475021
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.04.202318.04.202325.05.202325.05.2023
48/2023
231000363
pletiva.sk - predajňa PD
Cesta pod banskou
97101 Prievidza
46094326materiál na plot3431.05.202331.05.202331.05.202331.05.2023
49/2023
0020230851
KEO, s.r.o.
Poľná 151/5
99106 Záhorce
36739464Aktualizácia KEO 2023/081530.05.202331.05.202313.06.202301.06.2023
50/2023DOXX - stravné lístky spol. s r. o., Kálov 356, 01001 Žilina36391000stravné lístky pre zamestnancov602,9202.06.202302.06.202309.06.202301.06.2023
51/2023
8329013634
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.06.202305.06.202319.06.202305.06.2023
52/2023
2322064
ZMO Hornej Nitry
Vl. Clementisa 52
97101 Prievidza
31924794ubytovanie na 34. sneme v BA5005.05.202305.06.202308.06.202305.06.2023
53/2023
7662665233
ZSE Energia, a.s. , Čuleňova 6, P.O.BOX 325, 81000 Blava 36677281Zálohy za elektrickú energiu368,5006.06.202306.06.202320.06.202309.06.2023
54/2023,
2023169
FM-TRANS, s.r.o.
Kľačno 25
97215 Kľačno
50950568odber a odvoz odpadu1246,2802.06.202312.06.202316.06.202312.06.2023
55/2023
20230749
OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok52823831Mesačný paušál. poplatok za odchyt psíkov4501.06.202315.06.202315.06.202315.06.2023
56/2023
20230529
FEREX, s.r.o.
Vodná 23
94901 Nitra
176822581100 l kontajnery čierne802,8016.06.202319.06.202330.06.202320.06.2023
57/2023
19062023
Milan Hrubina
Biela voda 267
97229 Čavoj
44381701oprava verejného osvetlenia, LED žiarivka16519.06.202316.06.202330.06.202327.06.2023
58/2023
26743852
WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
91701 Trnava
36743852predĺženie registrácie domény - chvojnica.eu8,3906.07.202306.06.202306.07.202304.07.2023
59/2023
8883784841
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.07.202304.07.202318.07.202306.07.2023
60/2023
7642543293
ZSE Energia, a.s. , Čuleňova 6, P.O.BOX 325, 81000 Blava 36677281Zálohy za elektrickú energiu368,5003.07.202304.07.202317,07.202306.07.2023
61/2023
2023215
FM-TRANS, s.r.o.
Kľačno 25
97215 Kľačno
50950568odber a odvoz odpadu544,1803.07.202307.07.202317.07.202307.07.2023
62/2023
2023147
BP - COM, s.r.o.
Diviacka Nová Ves č. 569, 97224
47402300služby BOZP za 2.Q 20234030.06.202307.07.202320.07.202307.07.2023
63/2023
2023000004
Obec Poruba
č. 95
97211 Poruba
00318426časť nákladov na XVI. ročník výstupu na Maguru55,2030.06.202310.07.202314.07.202310.07.2023
64/2023
20230901
OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok52823831Mesačný paušál. poplatok za odchyt psíkov4501.07.202310.07.202315.07.202310.07.2023
65/2023
2023022
OZ Hornonitrie
Nám. SNP 360/1
97213 Nitr. Pravno
31201822členský poplatok101,0605.07.202311.07.202325.07.202312.07.2023
66/2023
7524155734
ZSE Energia, a.s. , Čuleňova 6, P.O.BOX 325, 81000 Blava 36677281Zálohy za elektrickú energiu368,5002.08.202303.08.202316.08.202307.08.2023
67/2023
20231054
OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok52823831Mesačný paušál. poplatok za odchyt psíkov4501.08.202303.08.202315.08.202307.08.2023
68/2023FM-TRANS, s.r.o.
Kľačno 25
97215 Kľačno
50950568odber a odvoz odpadu693,4702.08.202303.08.202316.08.202307.08.2023
69/2023
8332545932
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.08.202304.08.202318.08.202307.08.2023
70/2023
2023050
SK energia s.r.o.
Lúčna 233/10
97205 Sebedražie
45400474pelety na kúrenie OcU426,6008.08.202308.08.202322.08.202314.08.2023
71/2023
2334084
WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
91701 Trnava
36743852Hosting Fajnšmeker - chvojnica.eu27,0721.08.202322.08.202305.09.202321.08.2023
72/2023
230088
B&Š HoReCa s.r.o.
97101 Prievidza
46749811Pivo a kofola na zábavu210,3322.08.202323.08.202329.08.202323.08.2023
73/2023
8334317842
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava
35763469telekomunikačné služby4001.09.202304.09.202318.09.202307.09.2023
74/2023
2023054
SK Energia s.r.o.
Lúčna 233/10
97105 Sebedražie
45400474pelety na kúrenie OcU1560,6004.09.202304.09.202318.09.202307.09.2023
75/2023
20231207
OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok52823831Mesačný paušál. poplatok za odchyt psíkov4501.09.202305.09.202315.09.202307.09.2023
76/2023
7672679428
ZSE Energia, a.s. , Čuleňova 6, P.O.BOX 325, 81000 Blava 36677281Zálohy za elektrickú energiu368,5001.09.202305.09.202318.09.202307.09.2023
77/2023
2023342
FM-TRANS, s.r.o.
Kľačno 25
97215 Kľačno
50950568odber a odvoz odpadu923,1304.09.202305.09.202318.09.202307.09.2023
78/2023
2023037
OZ Hornonitrie
Nám. SNP 360/1
97213 Nitr. Pravno
31201822Športový deň 2023 - organizovanie24,9022.08.202314.09.202305.09.202320.09.2023
79/2023
230107
Terézia Valovičová
Družby 683/7
Nedožery-Brezany
50770110kancelárske a hygienické potreby91,6420.09.202321.09.202304.10.202321.09.2023
80/2023
120247628
CATINI EUROPE s.r.o.,
Heydukova 152
Strakonice
28116542Multifunkčný vozík - kára124,1525.09.202325.09.202525.09.202325.09.2023
81/2023
3032405611
DOXX stravné lístky
Kálov 356
Žilina
36391000stravné lístky - doplatok 37,4425.09.202325.09.202302.10.202322.09.2023
82/2023
5223542175
alza.sk
Sliačska 1/D
Bratislava-Nové Mesto
36562939WiFi adaptér TP-Link TL WN725N
voľby
8,5926.09.202326.09.202326.09.202326.09.2023