21.4.2015 – Stavanie mája

Pred obecným úradom ako aj v časti majer boli postavené dva krásne máje kde poďakovanie patrí občanom ktorí sa podieľali na stavaní mája ako aj na príprave. Po postavení májov nasledovalo menšie pohostenie pri obecnom úrade kde bol navarený veľmi chutný kotlíkový guláš p. Pravdovou. Do konca sa zdržali len tí najsilnejší 🙂  

Viac  » 

4.12.2011 – Stretnutie s Mikulášom

V spoločenskej miestnosti Obecného úradu sa konalo stretnutie s Mikulášom a čertom. O 17.hodine sa začal Mikulášsky večierok. Mikuláš s čertom rozdali deťom balíčky so sladkosťami. Už tradične prispela sponzorsky sladkosťami firma Nestlé z Prievidze, p.Síleš z Malinovej potešil chutnými perníkmi. Ďakujeme!

Viac  » 

20.7.2011 – Krásy Slovenska

Ďalšou zástavkou v cykle Poznaj svoju vlasť bola Harmanecká jaskyňa a mesto Zvolen so svojim krásnym zámkom. Do jaskyne sme sa nedostali, nakoľko pre veľkú búrku bol vypnutý el. prúd, ale vo Zvolene už bolo pekné počasie, pozreli sme si mesto, aj zámok.

Viac  » 

4.6.2011 – Deň detí

Počasie sa  vydarilo a pani poslankyňa K. Pravdová pripravila veľmi veľa rôznych hier a súťaží. Deti boli odmenené sladkosťami a vecnými cenami. Sponzorsky  prispeli firma Nestlé z Prievidze a výrobca perníkov p.Síleš z Malinovej. Veľká vďaka, zachovajte si tieto dobré zvyky. Príjemným prekvapením bolo vystúpenie psovodov so svojimi psami.

Viac  » 

8.5.2011 – Deň matiek

V spoločenskej miestnosti OcÚ sa konali oslavy Dňa matiek a žien. Poslankyňa K. Pravdová pripravila veľmi pekný kultúrny program s našimi deťmi. O občerstvenie a darčeky sa postarala obec. Srdiečka sponzorsky dodal p.Síleš výrobca perníkov z Malinovej. Veľmi pekne ďakujeme.

Viac  » 

16.4.2011 – Jarné upratovanie obce

I keď za malej účasti občanov, podarilo sa vyčistiť časti priekop a prístrešok na triedenie odpadu v časti obce Majer a v hornej časti obce sa vyčistili autobusové zastávky, dvor a prístrešok na triedenie odpadu pri Obecnom úrade a vypílili sa konáre, ktoré viseli nad cestou.

Viac  » 

5.12.2010 – Stretnutie s Mikulášom

V spoločenskej miestnosti Obecného úradu sa konalo stretnutie s Mikulášom a čertom.
O 17. hodine sa začal Mikulášsky večierok. Mikuláš s čertom rozdali deťom balíčky so sladkosťami. Už tradične prispela sponzorsky sladkosťami firma Nestlé z Prievidze. Ďakujeme.

Viac  » 

1 2