Faktúry 2019

Číslo faktúryDodávateľIČOPredmetSumaDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum úhradySpôsob úhrady
01/01/2019BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina36734390Výkon funkcie GDPR a servis dokumentácie18002.01.201907.01.201916.01.201910.01.2019PP
02/01/2019TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava46919805aktualizácia programov12,6031.12.201807.01.201919.01.201910.09.2019PP
03/01/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby4101.01.201907.01.201918.01.201910.01.2019PP
04/01/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653Nedoplatok za el. energiu - VO ostatné22,8408.01.201909.01.201922.01.201910.01.2019PP
05/01/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653Preplatok za el. energiu - OcÚ12,1008.01.201909.01.201922.01.2019PP
06/01/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653Nedoplatok za el. energiu - VO Majer0,9808.01.201909.01.201922.01.201910.01.2019PP
07/01/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653Nedoplatok z el. energiu - Požiarna zbrojnica4,9108.01.201909.01.201922.01.201910.01.2019PP
08/01/2019SkládkaTKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO245,8831.12.201809.01.201914.01.201910.01.2019PP
09/01/2019Občianske združenie Hornonitrie, Nám. SNO 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno31201822Členský príspevok na rok 2019373,5007.01.201909.01.201914.01.201910.01.2019PP
10/01/2019Elektro MLM, s.r.o., Stavbárov 12, 971 01 Prievidza36725463vianočné osvetlenie na strom a kábel239,5018.01.201922.01.201901.02.201930.01.2019PP
11/01/2019OSP a.s. Prievidza, Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza31560440Práce s plošinou - odzdobenie vianočných stromov17418.01.201922.01.201925.01.201930.01.2019PP
12/01/2019Stavebniny KREMEL, Štúrova 1039/65, 972 13 Nitrianske Pravno32951990Práce s vysokozdvižným vozíkom - pelety97,6017.01.201922.01.201924.01.201930.01.2019PP
13/01/2019KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464Aktualizácia programov13,5028.01.201930.01.201911.02.201930.01.2019PP
14/01/2019SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava17310598odmeny výkonným umelcom R38,4024.01.201930.01.201914.02.201930.01.2019PP
15/01/2019FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky46693874zimná údržba ciest - chatová oblasť184,7523.01.201930.01.201907.02.201930.01.2019PP
16/02/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby40,6901.02.201906.02.201918.02.201914.02.2019PP
17/02/2019DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356,
010 01 Žilina
36391000Stravné lístky DOXX734,3806.02.201907.02.201913.02.201905.02.2019PP
18/02/2019GEODETICA, s.r.o.,
Florianská 19
040 01 Košice
36572161Služby WEB GIS ročný poplatok 20191231.01.201913.02.201914.02.201914.02.2019PP
19/02/2019Bludovický svatý Ján s.r.o.
739 37 Horní Bludovice 307
28645995Kovový regál93,7012.02.201913.02.201918.02.201912.02.2019PP
20/02/2019SkládkaTKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO379,4308.02.201914.02.201914.02.201914.02.2019PP
21/02/2019FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Novák46693874zimná údržba ciest - chatová oblasť558,2011.02.201914.02.201926.02.201914.02.2019PP
22/03/2019Vjarspol, s.r.o., Nám. SNP 153/35, Nitrianske Pravno31645429bravčové polky so sadlom202,4001.03.201901.03.201902.03.201901.03.2019hotovosť
23/03/2019ŽIAR, Miestne kultúrne stredisko 367, 97232 Chrenovec-Brusno42024803členský príspevok na rok 2019124,5022.02.201905.03.201908.03.201905.03.2019PP
24/03/2019KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 99106 Záhorce36739464Aktualizácia KEO WIN 2019/0513,5028.02.201905.03.201914.03.201907.03.2019PP
25/03/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby40,1201.03.201907.03.21918.03.201907.03.2019PP
26/03/2019SkládkaTKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO255,6301.03.201911.03.201915.03.201912.03.2019PP
27/03/2019Obec Nitrianske Pravno, SNP 360/1, 97213 Nitrianske Pravno36821292zber separovaného odpadu7828.02.201911.03.201914.03.201912.03.2019PP
28/03/2019FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Novák46693874zimná údržba ciest - chatová oblasť151,5207.03.201911.03.201922.03.201912.03.2019PP
29/03/2019Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 231348262knižné publikácie32,2005.03.201908.03.201919.03.201908.03.2019PP
30/03/2019Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno00318337Hasičský zbor - členské na obyvateľa 201925412.03.201914.03.201926.03.201921.03.2019PP
31/03/2019Združenie miest a obcí Hornej Nitry, 97101 Prievidza31924794členský príspevok na rok 201965,5020.03.201921.03.201906.04.201921.03.2019PP
32/04/2019TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava46919805Aktualizácia programov na rok 201939001.04.201902.04.201910.04.201908.04.2019PP
33/04/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby4001.04.201908.04.201918.04.201908.04.2019PP
34/04/2019BP-COM, s.r.o., Doviacka Nová Ves 56947402300služby BOZP za 1. - 3. mesiac 20194031.03.201908.04.201917.04.201908.04.2019PP
35/04/2019kládkaTKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno31913954Vývoz TKO296,9409.04.201910.04.201915.04.201910.04.2019PP
36/04/2019Obec Nitrianske Pravno, SNP 360/1, 97213 Nitrianske Pravno36821292zber separovaného odpadu3905.04.201915.04.201919.04.201915.04.2019PP
37/04/2019FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Novák46693874zimná údržba ciest - chatová oblasť10010.04.201915.04.201925.04.201915.04.2019PP
38/04/2019Vríčan Jozef, Nádražná 85/16, 97213 Nitrianske Pravno43077293zemné a výkopové práce18018.04.201929.04.201902.05.201930.04.2019PP
39/04/2019značenie s.r.o., Východná 301/40, 97101 Prievidza51869641pojazdné dopravné značenie počas prác opráv múru8023.04.201929.04.201907.05.201930.04.2019PP
40/05/2019KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464aktualizácia programov 08/201913,5029.04.201907.05.201913.05.201909.05.2019PP
41/05/2019Ján Offertáler ml. Valdez S.Ž.P., Kľačno č. 250, 972 1551861496odvoz hr. dom. odpadu kontajnerovým vozidlom632,1030.04.201907.05.201914.05.201909.05.2019PP
42/05/2019Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín34115901odvoz a zneškodnenie TKO476,3307.05.201909.05.201921.05.201909.05.2019PP
43/05/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby4001.05.201909.05.201920.05.201909.05.2019PP
44/05/2019HATER - Handlová spol. s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová31633765likvidácia hrubého domového odpadu - z kontajnerov526,6006.05.201917.05.201920.05.201917.05.2019PP
45/05/2019Obec Poruba
č. 95, 972 11 Poruba
00318426náklady - Výstup na Maguru6215.05.201921.05.201929.05.201922.05.2019PP
46/05/2019TWINLOGY s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina44187653preplatok za el. energiu190,6222.05.201924.05.201905.06.2019PP
47/06/2019Ján Offertáler ml. Valdez S.Ž.P., Kľačno č. 250, 972 1551861496odvoz hr. dom. odpadu kontajnerovým vozidlom384,3025.05.201906.06.201914.06.201910.06.2019PP
48/06/2019HATER - Handlová spol. s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová31633765likvidácia hrubého domového odpadu - z kontajnerov427,5204.06.201907.06.201918.06.201910.06.2019PP
49/06/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby40,2201.06.201907.06.201918.06.201910.06.2019PP
50/06/2019Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín34115901odvoz a zneškodnenie TKO355,6404.06.201907.06.201918.06.201910.06.2019PP
51/06/2019Obec Nitr.Pravno, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitr.Pravno36821292drevo na vatru359,1031.05.201920.06.201914.06.201925.06.2019PP
52/06/2019DOXX stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina36391000stravné lístky pre zamestnancov OcÚ394,9828.06.201928.06.201905.07.201927.06.2019PP
53/06/2019DOXX stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina36391000stravné lístky pre zamestnancov OcÚ- doplatok528.06.201928.06.201905.07.201927.06.2019PP
54/06/2019Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina36371271Publikácie - Zákon o odpadoch15,7028.05.201927.06.201918.06.201927.06.2019PP
55/06/2019MJG plus s.r.o., Hviezdoslavova 475/3, 97101 Prievidza48021644futbalové dresy - kompletné 5 ks16528.06.201928.06.201905.07.201928.06.2019PP
56/06/2019Vríčan Jozef, Nádražná 85/16, 97213 Nitrianske Pravno43077293odstraňovanie nánosov a čistenie koryta potoka64810.06.201928.06.201924.06.201928.06.2019PP
57/06/2019Peter Boško AUTOKOV, Malinova 360, 97213 Nitr.Pravno17946867odvoz zeminy a štrkov z ciest, kanálov po povodni35020.06.201928.06.201904.07.201928.06.2019PP
58/07/2019WebHouse, s.r.o., Paulínska 20
917 01 Trnava
36743852predĺženie registrácie domény eu8,3917.07.201917.07.201917.07.201916.07.2019PP
59/07/2019Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín34115901odvoz a zneškodnenie TKO260,5902.07.201916.07.201916.07.201916.07.2019PP
60/08/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469Telekomunikačné služby40,6001.07.201916.07.201918.07.201916.07.2019PP
61/08/2019BP - COM, s.r.o.
972 24 Diviacka Nová Ves 569
47402300Služby BOZP za 2.Q4030.06.201916.07.201917.07.201916.07.2019PP
62/08/2019STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
17317282oporný múr4495,3811.07.201917.07.201910.08.201912.08.2019PP
63/08/2019STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
17317282oporný múr19495,5209.07.201917.07.201908.08.201902.08.2019
12.08.2019
PP
64/08/2019FEREX, s.r.o.. Vodná 23
949 01 Nitra
17682258plastový čierny kontajner656,0929.07.201931.07.201912.08.201931.07.2019PP
65/08/2019ZOO a zámek Zlín
Lukovská 112
763 14 Zlín
00090026vstupenky do ZOO223,1305.08.201905.08.201907.08.201905.08.2019PP
66/08/2019Marius Pedersen, a.s., Opatovská1735, 911 01 Trenčín34115901odvoz a zneškodnenie TKO557,5002.08.201912.08.201916.08.201922.08.2019PP
67/08/2019odvoz a zneškodnenie TKO35763469Telekomunikačné služby40,6801.08.201912.08.201919.08.201922.08.2019PP
68/08/2019AJ TRADE s.e.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6
27552331Fotopasca FoxCam Forester 2 ks141,7429.07.201902.08.201905.08.201901.08.2019hotovosť
69/08/2019TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,
900 31 Stupava
46919805nastavenie programov na opravenom počítači2413.08.201919.08.201927.08.201922.08.2019PP
70/08/2019WebHouse, s.r.o., Paulínska 20
917 01 Trnava
36743852hosting FAJŠMEKER - chvojnica.eu23,0423.08.201922.08.201923.08.201922.08.2019PP
71/08/2019KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce s.r.o.


Poľná 151/5,
991 06 Záhorce
36739464aktualizácia KEO WIN 2019/0913,5027.08.201928.08.201910.09.201928.08.2019PP
72/09/2019SK ENERGIA s.r.o.
Lúčna 233/10, 972 05 Sebedražie
45400474pelety1164,2202.09.201902.09.201916.09.201902.09.2019PP
73/09/2019ArchitektiSKA s.r.o., A. Medňanského 11039/50-508, 036 01 Martin50852515Vypracovanie projektu na detské a fitness ihrisko250
03.09.201903.09.201910.09.201904.09.2019PP
74/09/2019Marius Pedersen, a.s., Opatovská1735, 911 01 Trenčín2122190855odvoz a zneškodnenie TKO613,0303.09.201904.09.201917.09.201904.09.2019PP
75/09/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.09.201909.09.201918.09.201910.09.2019PP
76/09/2019FEREX, s.r.o.. Vodná 23
949 01 Nitra
17682258náhradné kolieska na kontajner58,1526.09.201926.09.201910.10.201930.09.2019PP
77/10/2019Marián Ďurina -DERKO, Tenisová 8, 97101 Prievidza41053214čistenie a kontrola komína52,2001.10.201901.10.201915.10.201901.10.2019PP
78/10/2019MAGNUS COMPANY, s.r.o., Stavbárov 62/10, 97101 Prievidza47190426Náplň do tlačiarne38,1627.09.201901.10.201911.10.201901.10.2019PP
79/10/2019BUS DOPRAVA s.r.o., Na Záhumní 411/11, 97101 Prievidza44560052preprava osôb Chvojnica-Zlín dňa 07.08.201939507.08.201902.10.201921.08.201902.10.2019PP
80/10/2019DOXX-stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina36391000stravné lístky394,9803.10.201903.10.201910.10.201902.10.2019PP
81/10/2019KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce36739464aktualizácia KEO WIN 2019/1013,5003.10.201904.10.201917.10.201909.10.2019PP
82/10/2019Marius Pedersen, a.s., Opatovská1735, 911 01 Trenčín2122190855odvoz a zneškodnenie TKO344,9603.10.201907.10.201917.10.201908.10.2019PP
83/10/2019BP - COM, s.r.o.
972 24 Diviacka Nová Ves 569
47402300Služby BOZP za 3.Q4030.09.201907.10.201915.10.201908.10.2019PP
84/10/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.10.201909.10.201918.10.201915.10.2019PP
85/10/2019Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava35975946KC pre pečať v HSM - 4 ročný85,2007.10.201909.10.201921.10.201915.10.2019PP
86/10/2019Vríčan Jozef, Nádražná 85/16, 97213 Nitrianske Pravno43077293zemné a výkopové práce10822.08.201922.10.201905.09.201922.10.2019PP
87/10/2019František Štefan,
97213 Chvojnica 7
43313264vývoz a likvidácia fekálií z OcÚ9017.10.201921.10.201930.10.201922.10.2019PP
88/11/2019Kováčik s.r.o.
č. 41
95632 Livina
34108629kontrola hasiacich prístrojov47,2031.10.201905.11.201914.11.201905.11.2019PP
89/11/2019Sponka s.r.o.
Štefánikova 817
02001 Púchov
51132907zošívačky a náplne5031.10.201905.11.201907.11.201905.11.2019PP
90/11/2019Elektro MLM, s.r.o.
Stavbárov 12
97101 Prievidza
36725463materiál na opravu rozhlasu225,9728.10.201906.11.201911.11.201906.11.2019PP
91/11/2019Strabag s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
82518 Bratislava
17317282rekonštrukcia miestnej komunikácie27956,0204.11.201906.11.201904.12.201929.11.2019
03.12.2019
PP
92/11/2019Podzímek Štefan
Tužina 155
33608725výmena okien na kostole v Chvojnici684005.11.201911.11.201912.11.201911.11.2019PP
93/11/2019EL Label s.r.o.
Turčianska 537/51
97213 Nitr. Pravno
47312891informačná tabuľa57,6011.11.201911.11.201918.11.201913.11.2019PP
94/11/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.11.201907.11.201918.11.201907.11.2019PP
95/11/2019Marius Pedersen, a.s., Opatovská1735, 911 01 Trenčín2122190855odvoz a zneškodnenie TKO a hrubý domový odpad1529,0307.11.201912.11.201921.11.201913.11.2019PP
96/11/2019Mgr. Vladimír Repiský
č. 301
91443 Omšenie
33183678Mikulášske balíčky164,6818.11.201920.11.201928.11.201920.11.2019hotovosť
97/11/2019KEO, s.r.o.
Poľná 151/5, 99106 Záhorce
36739464Ročná licencia KEO WIN 2020145,7421.11.201928.11.201905.12.201929.11.2019PP
98/11/2019PP poradca podnikateľa, M.Rázusa23A
01001 Žilina
31592503Práca, mzdy, odmeňovanie predplatné rok 202075,9228.11.201928.11.201912.12.201929.11.2019PP
99/11/2019KEO, s.r.o.
Poľná 151/5, 99106 Záhorce
36739464aktualizácie KEO WIN 2019/1113,5026.11.201928.11.201910.12.201929.11.2019PP
100/11/2019Disig, a.s.
Záhradnícka 151
82108 Bratislava
35975946Mandátny certifikát na 3 roky105,6026.11.201928.11.201910.12.201929.11.2019PP
101/11/2019BP - COM, s.r.o.
972 24 Diviacka Nová Ves 569
47402300Token151,2026.11.201928.11.201903.12.201929.11.2019PP
102/12/2019Milan Hrubina
Biela Voda 267
97229 Čavoj
44381701Servisné práce na verejnom osvetlení a rozhlase40002.12.201903.12.201915.12.201903.12.2019PP
103/12/2019Podzímek Štefan97214 Tužina č. 15533608725výmena a výroba okien na kostole v Chvojnici981002.12.201903.12.201909.12.201904.12.2019PP
104/12/2019Petit Press a.s.
Lazaretska 12
81108 Bratislava
35790253predplatné rok 2020 MY hornonitrianske noviny4010.12.201916.12.201916.12.201903.12.2019PP
105/12/2019RVC Martin
Nám. S.H.Vajanského 1
03601 Martin
31938434diár samosprávy1402.12.201903.12.201916.12.201904.12.2019PP
106/12/2019Marius Pedersen, a.s., Opatovská1735, 911 01 Trenčín2122190855odvoz a zneškodnenie TKO a hrubý domový odpad600,5204.12.201905.12.201918.12.201906.12.2019PP
107/12/2019BP - COM, s.r.o.
972 24 Diviacka Nová Ves 569
47402300Služby BOZP za 4.Q4001.12.201905.12.201916.12.201906.12.2019PP
108/12/2019VICTORIA AG ART, s.r.o., Šancova 41, 83104 Bratislava44040962Sada pohárov na pinpongový turnaj33,5006.12.201910.12.201913.12.201910.12.2019hotovosť
109/12/2019Milan Tarabčík COPIX
poluvsie 174, 97216
51634155kalendáre Hornonitrie6710.12.201910.12.201917.12.201911.12.2019PP
110/12/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469telekomunikačné služby4001.12.201911.12.201918.12.201911.12.2019PP
111/12/2019OSP, a.s.
Košovská 24
97101 Prievidza
31560440Zdobenie svetlami stromčeky217,3211.12.201916.12.201918.12.201916.12.2019PP
112/12/2019MUDR. Cmarková Helena, Geriatria, s.r.o., Hviezdoslavova 1, Prievidza36344184vyhotovenie zdravotného posudku1217.12.201918.12.201917.01.202018.12.2019PP
113/12/2019Podzímek Štefan97214 Tužina č. 15533608725výmena a výroba okien na kostole v Chvojnici555016.12.201918.12.201923.12.201918.12.2019PP
114/12/2019SK Energia s.r.o.
Lúčna 233/10, 97205 Sebedražie
45400474pelety938,6819.12.201919.12.201902.01.201920.12.2019PP
115/12/2019Petit Press a.s.
Lazaretska 12
81108 Bratislava
35790253vianočný inzerát v MY hornonitr. noviny46,8018.12.201930.12.201901.01.201930.12.2019PP
116/12/2019KOPYR s.r.o
Slnečná 560/69
92401 Galanta
36365017ohňostroj 25020.12.201930.12.201930.12.201930.12.2019hotovosť