Voľby prezidenta SR

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky

Informácia pre voliča

Volebný okrsok určenie

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zverejnenie emailu

Kandidáti pre voľby prezidenta SR

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území SR 

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia SR 

Zápisnica o výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR 1 kolo 

Zápisnica o výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR 2 kolo