Spoločný stavebný úrad Nitrianske Pravno

Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno
Sídlo: Námestie SNP 360/18, 972 13   Nitrianske Pravno
          ( Dom služieb – prízemie, bývalá Drogéria Matušík)

Stránkové dni pre verejnosť sú :

pondelok            od 7:30 do 15:00 hod.

streda                od 7:30 do 16:00 hod.                     

piatok                od 7:30 do 14:00 hod.                     

Tel. kontakt  na pracovisko Stavebného úradu v Nitrianskom Pravne:

Mgr. Viera Budayová
046 / 54 46 218  
e-mail:  viera.budayova@nitrianske-pravno.dcom.sk
             viera.budayova@nitrianskepravno.sk

Ing. Vladimíra Richterová
046 / 54 46 218
e-mail: richterova@nitrianskepravno.sk