Komunálne voľby 2018

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácie pre voliča

Informácii pre nezávislých kandidátov

Informácie pre politické strany

Oznámenie o počte obyvateľov obce Chvojnica

Oznámenie o určení počtu poslancov 

Odovzdávanie kandidátnych listín

Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2018