4.12.2011 – Stretnutie s Mikulášom

V spoločenskej miestnosti Obecného úradu sa konalo stretnutie s Mikulášom a čertom. O 17.hodine sa začal Mikulášsky večierok. Mikuláš s čertom rozdali deťom balíčky so sladkosťami. Už tradične prispela sponzorsky sladkosťami firma Nestlé z Prievidze, p.Síleš z Malinovej potešil chutnými perníkmi. Ďakujeme!

Viac  » 

20.7.2011 – Krásy Slovenska

Ďalšou zástavkou v cykle Poznaj svoju vlasť bola Harmanecká jaskyňa a mesto Zvolen so svojim krásnym zámkom. Do jaskyne sme sa nedostali, nakoľko pre veľkú búrku bol vypnutý el. prúd, ale vo Zvolene už bolo pekné počasie, pozreli sme si mesto, aj zámok.

Viac  » 

4.6.2011 – Deň detí

Počasie sa  vydarilo a pani poslankyňa K. Pravdová pripravila veľmi veľa rôznych hier a súťaží. Deti boli odmenené sladkosťami a vecnými cenami. Sponzorsky  prispeli firma Nestlé z Prievidze a výrobca perníkov p.Síleš z Malinovej. Veľká vďaka, zachovajte si tieto dobré zvyky. Príjemným prekvapením bolo vystúpenie psovodov so svojimi psami.

Viac  » 

8.5.2011 – Deň matiek

V spoločenskej miestnosti OcÚ sa konali oslavy Dňa matiek a žien. Poslankyňa K. Pravdová pripravila veľmi pekný kultúrny program s našimi deťmi. O občerstvenie a darčeky sa postarala obec. Srdiečka sponzorsky dodal p.Síleš výrobca perníkov z Malinovej. Veľmi pekne ďakujeme.

Viac  » 

16.4.2011 – Jarné upratovanie obce

I keď za malej účasti občanov, podarilo sa vyčistiť časti priekop a prístrešok na triedenie odpadu v časti obce Majer a v hornej časti obce sa vyčistili autobusové zastávky, dvor a prístrešok na triedenie odpadu pri Obecnom úrade a vypílili sa konáre, ktoré viseli nad cestou.

Viac  » 

5.12.2010 – Stretnutie s Mikulášom

V spoločenskej miestnosti Obecného úradu sa konalo stretnutie s Mikulášom a čertom.
O 17. hodine sa začal Mikulášsky večierok. Mikuláš s čertom rozdali deťom balíčky so sladkosťami. Už tradične prispela sponzorsky sladkosťami firma Nestlé z Prievidze. Ďakujeme.

Viac  » 

7.9.2010 – Slovenské národné povstanie

Pre nepriaznivé počasie spomienka na SNP a padlých partizánov sa položením venca na hrob konala až 7. sept. 2010. Do Partizánskej doliny nás vyviezlo auto, ktoré nám poskytol majiteľ Lesprogresu pán M. Cachovan. Na občerstvenie pri vatre nám prispel pán starosta Nitrianskych Sučian Ing. Peter Bagin a majiteľ stavebnej firmy Ing. Stanislav Šidlo.
Veľmi pekne ďakujeme.

Viac  » 

14.7.2010 – Krásy Slovenska

Ďalšou zástavkou v cykle Poznaj svoju vlasť bol Oravský hrad. Zároveň sme navštívili Oravskú priehradu a výletnou loďou sme si pozreli krásne okolie. Sponzorsky 300,- eurami nám prispel náš milý sponzor pán Gabriel Sýkora zo Šale. Nie je to prvýkrát, keď obci takto pomohol. Pán Sýkora veľmi pekne Vám ďakujeme. Nech sa Vám darí.

Viac  » 

1 2