Voľby do NRSR

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR 

Informácia pre voliča

zverejnenie emailu

Zápisnica z volieb do NRSR