Základné údaje o obci

Samosprávny kraj :  Trenčiansky samosprávny kraj
Okres :  Prievidza
Adresa :
Chvojnica 24, 972 13 Chvojnica
IČO :  00649040
DIČ :
2021118022
Telefón :
+421 46 5446346
Mobil : +421 948 525 955
E-mail :
branislav.dobrotka@chvojnica-pd.dcom.sk
Starosta obce :
Branislav Dobrotka
Bankové spojenie :
SK43 0200 0000 0000 1372 4382, BIC SUBASKBX
Počet obyvateľov: 250
Prvá zmienka :
r.1614
Rozloha :
900 ha
PHSR: 2007 – 2023