Úradná tabuľa

1.6.2022návrh záverečného účtu obce CHvojnica za rok 2021  návrh záverečného účtu obce CHvojnica za rok 2021
29.11.2021Návrh rozpočtu na roky 2022-2024  Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
11.6.2021Návrh záverečný účet obce Chvojnica za rok 2020  Návrh záverečný účet obce Chvojnica za rok 2020
7.4.2021Verejná vyhláška o predĺžení platnosti stavebného povolenia  Verejná vyhláška o predĺžení platnosti stavebného povolenia
1.4.2021Voľba hlavného kontrolóra obce Chvojnica  Voľba hlavného kontrolóra obce Chvojnica
23.11.2020Schválený rozpočet na rok 2021 - 2023  Schválený rozpočet na rok 2021 – 2023
5.7.2020Schválený záverečný účet obce Chvojnica  Schválený záverečný účet obce Chvojnica
20.4.2020Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
16.3.2020Opatrenia obce Chvojnica  Opatrenia obce Chvojnica
16.3.2020Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia  Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
27.11.2019Návrh rozpočtu 2020  Návrh rozpočtu 2020
30.10.2019Voľby do NR SR - 2020  Voľby do NR SR – 2020
14.8.2019Stavebné povolenie "Verejná vyhláška"  Stavebné povolenie „Verejná vyhláška“
27.6.2019schválený záverečný účet obce Chvojnica  schválený záverečný účet obce Chvojnica
4.6.2019"VEREJNÁ VYHLÁŠKA" O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania  „VEREJNÁ VYHLÁŠKA“ O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
13.12.2018Schválený rozpočet na rok 2019  Schválený rozpočet na rok 2019
27.3.2018Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Chvojnica  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Chvojnica