Kalendár zberov TKO a triedených komodít na rok 2022

 

                                              

 

Plán

zvozu tuhého komunálneho odpadu pre obec Chvojnica v čase

od 11.01.2022 do 27.12.2022

  

 

11.1.2022                                                              12.7.2022

 

25.1.2022                                                              26.7.2022

 

08.2.2022                                                              09.8.2022

 

22.2.2022                                                              23.8.2022

 

08.3.2022                                                              06.9.2022

 

22.3.2022                                                              20.9.2022

 

05.4.2022                                                              04.10.2022

 

19.4.2022                                                              18.10.2022

 

03.5.2022                                                              01.11.2022

 

17.5.2022                                                              15.11.2022

 

31.5.2022                                                              29.11.2022

 

14.6.2022                                                              13.12.2022

 

28.6.2022                                                              27.12.2022