16.4.2011 – Jarné upratovanie obce

I keď za malej účasti občanov, podarilo sa vyčistiť časti priekop a prístrešok na triedenie odpadu v časti obce Majer a v hornej časti obce sa vyčistili autobusové zastávky, dvor a prístrešok na triedenie odpadu pri Obecnom úrade a vypílili sa konáre, ktoré viseli nad cestou.