18.9.2010 – Detské ihrisko Majer

Starostka obce v tento deň zorganizovala brigádu na detskom ihrisku v časti obce Majer. Otcovia, dedovia a aj budúci otcovia sa zúčastnili na osadení hojdačka a preliezok, ktoré obec získala z materskej školy v Nitrianskom Pravne.