5.12.2010 – Stretnutie s Mikulášom

V spoločenskej miestnosti Obecného úradu sa konalo stretnutie s Mikulášom a čertom.
O 17. hodine sa začal Mikulášsky večierok. Mikuláš s čertom rozdali deťom balíčky so sladkosťami. Už tradične prispela sponzorsky sladkosťami firma Nestlé z Prievidze. Ďakujeme.