29.4.2011 – Stavanie mája

Pred Pohostinstvo Chvojnička a v časti obce Majer sa naši muži pochlapili a postavili krásne májové stromy. O krásu stromov sa postarali ženy s deťmi.