4.12.2011 – Stretnutie s Mikulášom

V spoločenskej miestnosti Obecného úradu sa konalo stretnutie s Mikulášom a čertom. O 17.hodine sa začal Mikulášsky večierok. Mikuláš s čertom rozdali deťom balíčky so sladkosťami. Už tradične prispela sponzorsky sladkosťami firma Nestlé z Prievidze, p.Síleš z Malinovej potešil chutnými perníkmi. Ďakujeme!