4.6.2011 – Deň detí

Počasie sa  vydarilo a pani poslankyňa K. Pravdová pripravila veľmi veľa rôznych hier a súťaží. Deti boli odmenené sladkosťami a vecnými cenami. Sponzorsky  prispeli firma Nestlé z Prievidze a výrobca perníkov p.Síleš z Malinovej. Veľká vďaka, zachovajte si tieto dobré zvyky. Príjemným prekvapením bolo vystúpenie psovodov so svojimi psami.